K opětovnému využití se vrací stále více odpadu

Pardubice – Obyvatelé Pardubic jsou zvyklí třídit odpady již řadu let. Jejich snahu pomoci životnímu prostředí dokládá množství vyseparovaného odpadu, které se rok od roku zvyšuje. V loňském roce takto vrátili Pardubáci „do oběhu" téměř devět tisíc tun druhotných surovin, což je o téměř 40 procent více, než před šesti lety.Číst dále

Čtěte více

Přeprava komunálního odpadu by se měla více odehrávat po železnici

KRAJ – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal společně se starostou Svitav a poslancem Davidem Šimkem s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou. Hlavním tématem byla železniční infrastruktura ve vztahu ke svozu směsného tříděného komunálního odpadu z regionu do plánované spalovny v rámci Elektrárny Opatovic či do jiných velkých spaloven.Číst dále

Čtěte více

Kraj hledá projektanty solárních elektráren pro školská a zdravotnická zařízení…

Pardubice – Radní Pardubického kraje na svém posledním jednání vyhlásili výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu fotovoltaických elektráren v areálech školských a zdravotnických zařízení. Počítá se s osazením panelů na střechy budov, což by mělo přispět ke snížení ročních nákladů spojených s provozem jednotlivých objektů.Číst dále

Čtěte více

Pardubice v otázce spalovny neztrácejí naději…

Pardubice – Právě uběhl měsíc od doby, kdy Ministerstvo životního prostředí uspořádalo online veřejné projednání záměru modernizace a obnovení provozu spalovny nebezpečného opadu v Rybitví, o kterou usiluje společnost AVE CZ. Množství námitek nejen z řad veřejnosti přivedlo ministerstvo k rozhodnutí vrátit dokumentaci o spalovně k dalšímu přepracování. Číst dále

Čtěte více

Kotlíkové dotace letos zamíří mezi nízkopříjmové občany. Už nyní je možné podat „předběžnou" žádost…

KRAJ – Pardubický kraj se stejně jako ostatní kraje připravuje na další vlnu kotlíkových dotací, které budou v tomto případě určené pro žadatele s nižšími příjmy na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.Číst dále

Čtěte více

Město se staví proti online veřejnému projednání o spalovně…

Pardubice – Veřejnost a dotčené orgány včetně města Pardubice mají před sebou další jednání o obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Tentokrát se však Ministerstvo životního prostředí rozhodlo přistoupit k veřejnému projednání nikoli prezenční formou, nýbrž prostřednictvím online přenosu, který se uskuteční v úterý 8.Číst dále

Čtěte více

Město řeší, co s nepořádkem kolem kontejnerů…

Pardubice – Pardubice v poslední době trápí rostoucí množství odpadků kolem kontejnerů na komunální a tříděný odpad. Město proto ve spolupráci se Službami města Pardubic hledá cestu, jak tuto situaci vyřešit. Jednou z možností je rozšíření kontejnerových stanovišť, které však naráží na prostorové možnosti města a v některých případech i nesouhlas obyvatel, druhou variantou je častější svoz odpadu. Číst dále

Čtěte více

Primátor Charvát: Nekoupit spalovnu v Rybitví se ukázalo jako promarněná příležitost…

Pardubice – Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, Rybitví. Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo Ministerstvo životního prostředí na základě přepracované dokumentace záměru a jeho vlivu na životní prostředí, kterou předložil majitel spalovny.Číst dále

Čtěte více

Kraj chystá výstavbu fotovoltaických elektráren…

KRAJ – V rámci výzvy Modernizačního fondu chystá Pardubický kraj výstavbu fotovoltaických elektráren v areálech zdravotnických a školských zařízení kraje. Projekt počítá s osazením panelů na střechy budov.

„Od výstavby elektráren si slibujeme zvýšení energetické bezpečnosti a především soběstačnosti jednotlivých zařízení.Číst dále

Čtěte více

Energetické využití místo skládkování? Možné řešení nakládání s odpady…

Pardubice – Pardubický kraj vnímá problematiku nakládání s odpady jako jedno z hlavních témat v oblasti životního prostředí. Mimo jiné i v návaznosti na novou legislativu proto inicioval pracovní setkání zástupců samospráv, společností zabývajících se svozem a nakládáním s odpady i zástupců firem, které připravují projekty v oblasti energetického využití odpadů s dopadem právě do území Pardubického kraje.Číst dále

Čtěte více

Do sběru bioodpadu se už zapojily 4000 domácností…

Pardubice – Počet domácností, které si na seznam tříděných komodit přidaly také recyklaci bioodpadu, v Pardubicích pořád stoupá a město tak mohlo tento týden ocenit dalšího, již čtyřtisícího jubilanta, respektive jubilantku. Stala se jí Dagmar Šlégrová z městské části Jesničánky, na kterou čekala cena v podobě poukazu na 2 tuny dražkovického kompostu a další drobnosti.Číst dále

Čtěte více

Separovaný odpad se bude svážet častěji…

Pardubice – Město Pardubice, v součinnosti se svozovou firmou Služby města Pardubic, reagovalo na zvýšené množství separovatelných složek komunálních odpadů a přistupuje ke zvýšení četnosti pravidelných svozů. Ve druhém pololetí letošního roku budou služby v lokalitách, kde jsou obyvatelé ve třídění odpadu nejaktivnější, častěji vyvážet kontejnery na papír, plasty a sklo.Číst dále

Čtěte více

Město Pardubice podpoří Týden pro klima…

Pardubice – Propagací ekologické dopravy se Pardubice připojí ve dnech 17. až 19. června k akci Týden pro klima. Nestátní neziskové organizace, zabývající se zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, chtějí touto iniciativou upozornit co nejširší veřejnost na nutnost vážně se zabývat problematikou změny klimatu.Číst dále

Čtěte více

Během pandemie přibylo odložených elektrospotřebičů…

Pardubice – Loňská izolace lidí během koronavirové pandemie, kdy se lidé více věnovali zvelebování svých příbytků, přispěla i k nárůstu množství starých elektrospotřebičů, odevzdaných k recyklaci. Z Pardubic v roce 2020 putovalo k opětovnému využití více než 272 tun vyřazených spotřebičů, což je téměř o pětinu více, než v roce předchozím.Číst dále

Čtěte více

Dotace pomohou ekocentrům, mysliveckým spolkům nebo záchranným stanicím…

KRAJ – Kraj podpoří projekty z Programu péče o životní prostředí, dále z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí (EVVO) a také ekocentra. Pomoci se dostane rovněž mysliveckým spolkům nebo záchranným stanicím.

„V oblasti životního prostředí kraj podpoří jednotlivé organizace a spolky částkou asi 1,7 milionu korun, menší část ještě musí schválit krajské zastupitelstvo," uvedl krajský radní pro oblast venkova, životního prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.… Číst dále

Čtěte více

Žáci a studenti v Pardubickém kraji odevzdali k recyklaci 22,12 tuny elektra, pomáhají tím snižovat produkci skleníkových plynů a těžbu nerostných surovin…

KRAJ – Celkem 22 120 kg vysloužilého elektra odevzdali v loňském roce k recyklaci školáci a studenti z Pardubického kraje v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Podle dat společnosti Elektrowin se díky nim podařilo z vybraného elektra získat prostřednictvím recyklace mimo jiné 12 724 kg železa, 449 kg mědi a 555 kg hliníku.Číst dále

Čtěte více

Kraj chce nadále podporovat zvyšování efektivity při likvidaci odpadů…

Pardubice – Kraj bude nadále spolupracovat prostřednictvím Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje se společnostmi EKO-KOM, ELEKTROWIN a Asekol v oblasti problematiky likvidace odpadů.

Rozhodla o tom rada kraje na svém pondělním jednání, když potvrdila záměr uzavřít smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se zmíněnými partnery.… Číst dále

Čtěte více

Pardubický kraj podpořil vloni venkov a životní prostředí více než 90 miliony korun…

KRAJ – Pardubický kraj prostřednictvím vlastních dotačních programů podpořil v loňském roce projekty v oblasti venkova a životního prostředí za více než 90 milionů korun. Zhruba polovina této částky byla investována do rozvoje vodohospodářské infrastruktury a dalších více než 33 milionů korun směřovalo do obcí v rámci Programu obnovy venkova.Číst dále

Čtěte více

Pardubice odpady nezdraží, posunut je termín splatnosti…

Pardubice – Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstane v Pardubicích v roce 2021 stejný, jako v roce letošním, tedy 650 korun. Stejně tak město ponechává posunutý termín splatnosti tohoto poplatku až na konec června.

„Letos v květnu jsme, v souvislosti s první vlnou koronavirové pandemie, posunuli novelizací vyhlášky o odpadech splatnost místního poplatku o dva měsíce, z konce dubna na 30.Číst dále

Čtěte více

Litomyšl je dalším místem, kde si dobijete elektromobil…

Litomyšl – Elektromobilisté na východě Čech mají další možnost k dobití svých miláčků. Nová dobíjecí stanice funguje v Litomyšli na adrese Bělidla 1059. Dobíjecí stojan umožní dobití většiny kapacity baterií e-aut v řádu desítek minut.

„Naším cílem bylo vybudovat stanici blízko centra, ale nechtěli zabírat stávající parkovací místa.Číst dále

Čtěte více

Zájem o sběr bioodpadu stále roste…

Pardubice – Separovaný sběr biologického odpadu vstoupí v Pardubicích příští rok do svého 15. ročníku. Od roku 2007, kdy Pardubice zahájily pilotně sběr v omezené lokalitě rodinných domů, stoupl počet účastníků téměř čtrnáctinásobně. Dnes je do projektu odděleného ukládání bioodpadu zapojeno více než 3800 nemovitostí, včetně 14 základních a 35 mateřských škol.Číst dále

Čtěte více

Pardubice chtějí Norské fondy využít k obnově zeleně…

Pardubice chtějí využít dotaci z Norských fondů, určenou pro boj se změnou klimatu. Usilují o podporu z těchto fondů na projekt obnovy stromořadí v Jahnově ulici a částečně na náměstí Republiky a také na pořízení územní studie sídelní zeleně.

„Projekt městského obvodu Pardubice I počítá s obnovu zeleně v lokalitě, která patří mezi místa, nejvíce ovlivněná vysokými teplotami v době veder.Číst dále

Čtěte více

Den čisté mobility a chytré energetiky zavítal na vysokomýtský autodrom…

Vysoké Mýto – Celorepublikové turné, jehož cílem je poukázat na možnosti zavádění elektromobilů a dalších vozidel, ale také energetické úspory na budovách, doputovalo do Pardubického kraje. Na autodromu ve Vysokém Mýtě bylo možné si prohlédnout, ale také přímo vyzkoušet několik desítek elektromobilů různých značek, mezi kterými nechyběla ani česká automobilka Škoda auto.… Číst dále

Čtěte více

MŠ Čtyřlístek vládne sběru i v letošním roce…

Pardubice – Letošní vyhlášení sběru PET lahví a papíru se neslo ve znamení dvojek. Mateřské a základní školy se do sběru zapojily letos již po dvacáté, sběr papíru v mateřinkách byl tento rok vyhlášen podruhé. Obě kategorie přitom ovládla všem pravidelným účastníkům již dobře známá MŠ Čtyřlístek, která se na tom nejvyšším stupni vítězů v letošním roce objevila po sedmé v řadě.Číst dále

Čtěte více

Na Červeňáku se seká, zaniklý mokřad bude obnoven…

Pardubice – Bývalý vojenský areál Červeňák čeká do konce roku několik kosmetických úprav, travní plochy budou na určitých místech posekány, zaniklý mokřad bude obnoven. Radnice tak postupně pracuje na tom, aby se z území tehdejšího vojenského cvičiště stala atraktivní část města, která bude obyvatelům sloužit k rekreaci, odpočinku či volnočasovým aktivitám.Číst dále

Čtěte více

Město ušetří na odpadech, přidá ale do ulic další kontejnery…

Pardubice, podobně jako řada jiných měst, letos zvýší poplatek občanů za likvidaci odpadů. Neměnil se víc než deset let, přestože stoupá objem likvidovaných odpadů i komfort služeb, které obyvatelé Pardubic v tomto směru mají. V letošním roce zaplatí obyvatelé Pardubic za likvidaci odpadů na poplatku 650 korun, tedy o 150 korun více než doposud.Číst dále

Čtěte více

Poslední papírové dálniční známky jsou v prodeji, nově budou od poplatku osvobozena ekologická auta…

ČR – Na poštách a benzínových pumpách už jsou v prodeji dálniční kupóny pro rok 2020, naposledy mají podobu tištěných známek. Nově za dálniční kupon nebudou muset platit auta na elektrickou energii nebo vodík a některé hybridní vozy. Cena zůstává stejná.Číst dále

Čtěte více

Zastupitelé Jedničky u lopat. Sázeli na Spořilově stromy…

Pardubice – K ambicióznímu projektu „Deset milionů stromů pro Česko", který má v tuzemsku pomoci odvrátit ekologickou katastrofu, se připojili i členové zastupitelstva Městského obvodu Pardubice I.

U základní školy na Spořilově vlastními silami (i za cenu ušpinění běžně používaného oblečení a bot) vysadili o školy mladé stromky jírovce maďalu, známého pod názvem kaštan.… Číst dále

Čtěte více

Začátek školního roku je v Natura Parku nabitý akcemi…

Pardubice – S příchodem září přináší Ekocentrum PALETA spoustu akcí pro veřejnost. Již tuto sobotu 7. září můžete zavítat na Netopýří noc. Akce je rozdělena na dvě části – ta první, dřívější, je určena především rodinám s dětmi. Od 18:00 budou připravené tvořivé dílny (potisk textilu netopýřími motivy, netopýří vystřihovánky), od 19:00 proběhne přednáška o netopýrech, od 20:00 se pak všichni společně s odborníkem vydají za netopýry do přírody.… Číst dále

Čtěte více