Město se zapojí do pilotního projektu na zálohování PET lahví a plechovek

Pardubice – Pardubičtí radní na svém únorovém jednání odsouhlasili zapojení města do projektu na zálohování PET lahví a plechovek, který bude v Pardubicích probíhat na dvou prodejnách společností LIDL a Kaufland. Město by díky tomu mohlo z těchto provozoven získat již vytříděný odpad.

„Kromě benefitů, které by z této iniciativy měla příroda a zákazníci, by projekt pomohl i městu. To by získalo již vyseparovaný odpad, tedy jednolitou homogenní složku, kterou by nadále nemuselo třídit, což by ušetřilo finance," přibližuje výhody Jiřina Klčová, náměstkyně pro životní prostředí a dodává, že v Pardubicích se projekt spustí v Kauflandu na Bělehradské ulici a v prodejně LIDL na Poděbradské ulici. Jedná se o unikátní společný projekt obou řetězců, přičemž jejich požadavkem směrem k radnici bylo zajistit odvoz sebraného odpadu zdarma s tím, že tento odpad připadne městu. V rámci pilotního projektu sice občané nebudou dostávat peníze, ale budou jim na konto připisovány body, které budou moci uplatnit během nákupu v prodejně. 

Zálohový systém PET lahví a plechovek funguje už ve 12 zemích Evropské unie, přičemž například v sousedním Slovensku ho spustili začátkem loňského roku. V Pardubicích je však projekt teprve na začátku. „Nejprve se musí připravit a podepsat příslušné smlouvy. Následně se musí samotné prodejny upravit a nainstalovat do nich separační automaty. Zapojení města do ostrého provozu vidíme na na léto," shrnul následující kroky vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.

Zálohování PET lahví a plechovek je jedním z kroků, jak ochránit přírodu před znečištěním a zbytečným plýtváním zdroji, a to díky tomu, že z použité lahve nebo plechovky může opět vzniknout nápojový obal. Toho lze dosáhnout i u lahví, které jsou vytříděny do žlutého kontejneru, v tomto případě je však proces recyklace a nového využití komplikovanější. Tyto lahve a plechovky se totiž rozdělují až u zpracovatele, navíc se jich daří recyklovat jen polovina. Proto je systém zálohování PET lahví a plechovek efektivnější. Nejenom že zpracovatelé získají už roztříděné lahve, ale – jak už bylo výše zmíněno – budou použity na výrobu nápojových obalů. „Mluvíme o způsobu bottle-to-bottle, tedy recyklace z lahve do lahve, což odpovídá principům oběhové ekonomiky," dodává Míča.

Autor: Kristýna Vlasáková
Foto: ilustrační redakce
Zdroj: Magistrát města Pardubice