Město je nově součástí Paktu starostů a primátorů cílícího na kvalitnější životní prostředí

Pardubice – Pardubice se zapojily do Paktu starostů a primátorů, iniciativy, která cílí na lepší životní prostředí. Tento krok radnice a celý pakt jsou navíc v souladu s aktuálně platným strategickým plánem Evropské unie, jehož prostřednictvím chce unie do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

„V rámci této iniciativy jde v podstatě o to připravovat takové projekty, které budou zaměřeny na obnovu zeleně, zlepšení životního prostředí, a především zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změnám klimatu. V tomto ohledu je potřeba vytvořit podmínky pro hospodárné nakládání s energií a zavést systém řízení energetického hospodaření města a městských organizací, cílem také je zapojit využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti provozu budov, dopravy a veřejného osvětlení, a vybudovat vhodná adaptačních opatření. Výsledkem všech těchto kroků by do budoucna měla být nejen uhlíková neutralita, ale také snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990," informuje náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. 

Konkrétní cíle a prostředky jejich dosažení si přitom město stanoví v rámci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. „Akční plán bude právě jedním z výstupů našeho zapojení do iniciativy Pakt starostů a primátorů. Kromě vytvoření tohoto nezbytného dokumentu budeme připravovat také projekty, které bychom chtěli jako město zrealizovat a jejichž prostřednictvím bychom měli dosáhnout nejen kvalitnějšího životního prostředí, cílem mimo jiné také je zajistit udržitelný rozvoj našeho města," dodává primátor Pardubic Jan Nadrchal. 

Některé kroky, které zmíněné cíle naplňují, město přitom již učinilo. „K naplnění stanoveného cíle vede řada dílčích aktivit, včetně organizace místních dnů pro klima, jejichž součástí je například zítřejší edukativní exkurze na Červeňák za doprovodu odborníků na faunu a flóru nejen z řad magistrátu," dodává náměstkyně Klčová s tím, že procházka po Červeňáku se uskuteční ve čtvrtek 8. června od 16:00 a vycházet se bude od mostu Zeleňák.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic