K opětovnému využití se vrací stále více odpadu

Pardubice – Obyvatelé Pardubic jsou zvyklí třídit odpady již řadu let. Jejich snahu pomoci životnímu prostředí dokládá množství vyseparovaného odpadu, které se rok od roku zvyšuje. V loňském roce takto vrátili Pardubáci „do oběhu" téměř devět tisíc tun druhotných surovin, což je o téměř 40 procent více, než před šesti lety.

„Je vidět, že většina našich obyvatel už třídění využitelných složek považuje za samozřejmost. Za posledních šest let se zvýšilo množství jednotlivých položek separovaného odpadu, s výjimkou textilu, o desítky procent. Markantní je to u papíru, kterého se v roce 2021 sebralo 1891 tun, což představuje během pěti let téměř stoprocentní nárůst," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal s tím, že město se snaží vést již malé děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. „Léta pořádáme soutěže ve sběru PET lahví a papíru, do nichž se zapojují nejen základní, ale také mateřské školy. Většina školských zařízení je zapojena do sběru biologicky rozložitelného odpadu, podporujeme výchovné programy zaměřené na tuto tématiku a podobně," dodal. 

Produkce separovaného odpadu v Pardubicích vzrostla během let 2016 až 2021 o téměř 2500 tun. V loňském roce lidé v Pardubicích odevzdali k recyklaci 1891 tun papíru a lepenky, 1325 tun skla, 254 tuny textilu, 1390 tun plastů, 171 tun kovů a 3839 tun biologicky rozložitelného odpadu. Služby města Pardubic, které pro město svoz tříděného odpadu zajišťují, mají po městě rozmístěno téměř 1 600 kontejnerů na druhotné suroviny. Dalšími více než 4200 popelnicemi na bioodpad jsou vybaveny rodinné domy, jejichž majitelé o sběr projevili zájem a školská zařízení města. I letos Pardubice zkoušejí sběr bioodpadu v zástavbě bytových domů.

Biologicky rozložitelný odpad se v létě sváží jednou týdně, ostatní komodity pak podle potřeby. „V některých lokalitách se kontejnery na plasty a papír vyvážejí i třikrát do týdne. Přesto to leckdy nestačí, zejména přes víkend se nám kontejnery plní závratnou rychlostí. Přitom by pomohlo, kdyby lidé papíry i lahve před vyhozením do kontejneru lépe složili nebo sešlápli. Převážet vzduch je neekologické i neekonomické," konstatoval náměstek Nadrchal. 

Letošní rozpočet města počítá s tím, že celkové náklady na odpadové hospodářství v Pardubicích přesáhnou 93 miliony korun. Z toho svoz separovaného odpadu přijde na zhruba 22 milionů, provoz separačních dvorů na dalších 16 milionů korun.

Autor: Nataša Hradní
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic