Pardubice navyšují počet hnědých kontejnerů pro oddělený sběr bioodpadu

Pardubice – Odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a dotčenými městskými obvody rozšíří projekt odděleného sběru bioodpadu do nových městských částí, aby měli obyvatelé v sídlištní zástavbě příležitost třídit bioodpad. Doposud projekt ve městě fungoval v pilotní verzi, a to na Dubině. Nově se hnědé kontejnery objeví ve vytipovaných lokalitách na Dukle, Višňovce, v Polabinách a z důvodu zájmu občanů v rámci pilotního projektu se zvýší jejich počet i na Dubině. 

„Jedná se o velké rozšíření projektu, který město v roce 2020 spustilo v pilotní fázi na sídlišti Dubina, kde bylo umístěno 5 hnědých kontejnerů o velikosti 1 100 litrů. Obyvatelé si na nové kontejnery zvykli a naučili se je využívat, o čemž svědčí fakt, že v loňském roce bylo z tohoto sídliště odvezeno 18,04 tun bioodpadu," přiblížila pilotní verzi projektu náměstkyně primátora pro životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že se ve městě v uplynulém roce celkem svezlo od občanů 2 114,8 tun bioodpadu, z čehož se vyrobilo 1268 tun kompostu.

Cílem projektu je umožnit obyvatelům ze sídlišť, aby mohli odkládat bioodpad, který jim vznikl v domácnostech, odděleně od komunálního odpadu. Čímž se zamezí odkládání tohoto odpadu na skládky a zároveň se sníží celkové množství komunálních odpadů. Vytříděný bioodpad bude poté odvážen na kompostárnu do Dražkovic, kde bude zpracován na kvalitní kompost. Do hnědého kontejneru se však odpad nesmí vhazovat v plastových pytlích či taškách, neboť tím by došlo ke znehodnocení obsahu celého kontejneru. Zároveň budou kontejnery uzamčeny, a to z obavy o znehodnocení obsahu nezodpovědnými jedinci. Zájemci o klíč k těmto kontejnerům si je můžou od března 2023 bezplatně vyzvednout na úřadech svých městských obvodů. Případně existuje i možnost vyzvednutí klíčů na odboru životního prostředí magistrátu města.

„Oddělený sběr bioodpadů od rodinných domů byl v Pardubicích zaveden v roce 2007. Z původních lokalit Jesničánky, Skřivánek, Židov byl postupně rozšířen do všech částí města se zástavbou rodinných domů. Nádoby na bioodpad jsou od roku 2014 také k dispozici na školách, a to pro bioodpady vzniklé při údržbě školních areálů. K začátku března 2023 je počet nádob 140 litrových kontejnerů 4 323," popsal historii a současný stav třídění bioodpadu v Pardubicích Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic. 

Níže naleznete seznam lokalit, do kterých se projekt rozšíří:

Polabiny: ul. Ohrazenická 168, ul. Lonkova 469, ul. Prodloužená 261, ul. Valčíkova u garáží, ul. Křičkova z boku domu 418, ul. Brožíkova 434, ul. K Rozvodně 97

Dubina: stávající stanoviště – ul. Dubové Návrší u čp. 748, ul. Erno Košťála 973, ul. Luďka Matury u čp. 851 – 852, ul. Bartoňova 842 -845, ul. Dašická 1767 – kachlíky

Dubina: nová stanoviště – ul. Jana Zajíce čp. 960, ul. Erno Košťála u čp. 1008, ul. Studánecká před čp. 1568, ul. Na Drážce čp. 1564, ul. R. Vojtěchové z boku čp. 606

Dukla: ul. Wolkerova x Jiránkova u čp. 2080, ul. Jiránkova 2205, ul. Lexova 2338 poblíž výměníku, ul. Artura Krause 2315, ul. Jilemnického 2213

Višňovka: ul. K Blahobytu x S. K. Neumanna u čp. 2486, ul. Žel. Pluku x Čihákova u čp. 2141 – vedle přístřešku, ul. Železničního pluku u čp. 2186  – vnitroblok

Autor: Kristýna Vlasáková
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubice