Mateřská škola Běstvina z Pardubického kraje zvítězila ve sběru starých mobilů v rámci celé ČR

CHrudimsko – Žáci a studenti zapojení do školního vzdělávacího programu Recyklohraní vybrali během jednoho měsíce v rámci sběrové kampaně Starý mobil pro Remobil celkem 11 203 vysloužilých mobilních telefonů. Zapojilo 155 škol z celé České republiky. Absolutním vítězem v počtu sesbíraných mobilů se stala Mateřská škola Běstvina z Pardubického kraje. 

Děti z této mateřské školy sesbíraly a předaly k recyklaci úctyhodných 7,4 mobilních telefonů na jednoho žáka školy, čímž si vysloužily první místo mezi všemi zapojenými školami a školkami. Za svoji aktivitu získaly jako odměnu výlet do science centra. Sběrovou kampaň Starý mobil pro Remobil vyhlásil již po čtvrté vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci s neziskovou společností Remobil.  

O pořadí školy rozhoduje přepočet vybraných mobilů na žáka. Je to z důvodu, aby byl dodržen spravedlivý přístup a šanci na dobré umístění měly i školy s menším počtem žáků. „Výborné umístění této školky v soutěži potvrzuje, že patří mezi ty nejaktivnější vzdělávací instituce v projektu Recyklohraní. Dalším jejich úspěchem bylo třeba umístění mezi nejlepšími 5 školami a školkami Pardubického kraje v naší Celoroční hře," zdůrazňuje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní. 

Všechny mobilní telefony odevzdané v rámci kampaně byly následně vytříděny, použitelné části využity na náhradní díly a zbylé potom předány k recyklaci. Projekt má za cíl upozornit na význam recyklace nepoužívaných telefonů pro životní prostředí. Vedle samotného sběru, Recyklohraní aktivně podporuje školy ve vzdělávání v oblasti třídění a recyklace. Připravuje pro ně metodiky, osvětové úkoly, webináře a další vzdělávací akce. Dále se věnuje tématům klimatická změna, šetrná spotřeba vody, předcházení vzniku odpadů a odpovědná spotřeba.

Jaké úspory životního prostředí projekt přinesl

Díky zapojení žáků a studentů se podařilo ušetřit 412 497 litrů pitné vody, což postačuje pro více než 4,5 tisíce lidí na jeden den. Vyplývá to z tzv. environmentálního vyúčtování, které v rámci vyhodnocení akce připravila společnost Remobil. Dále se podařilo zabránit emisím ekvivalentu 29 464 kg CO₂ do ovzduší a snížit počet ujetých kilometrů osobními vozidly o 179 584 km. To odpovídá vzdálenosti, jako bychom objeli celou Zemi více než 4krát. 

„Ačkoliv jsme letos nedosáhli na loňský rekord, nepřestává nás těšit, že se díky aktivitě zapojených škol daří každoročně předat k recyklaci tisíce vysloužilých mobilů," dodává Hana Ansorgová.

Autor: Jana Čechová 
Zdroj a foto: Recyklohraní aneb Ukliďme si svět