Soutěž ve sběru nebezpečných odpadů už má své vítěze…

Pardubice – V dubnu letošního roku společnost SmP – Odpady a.s. spustila na separačních dvorech v Pardubicích osvětovou kampaň na podporu separovaného sběru nebezpečného odpadu „Hodit už se nebudou, na to vemte jed 2020!“. Vyhlášení vítězů proběhne 8. prosince 2020.

Od 1. dubna do 30. října mohli občané Pardubic, kteří přinesli na separační dvůr nebezpečný odpad, vyplnit soutěžní lístek a zúčastnit se tak soutěže o hodnotné ceny. Účast v soutěži byla dobrovolná a do slosování byl zařazen pouze ten, kdo přímo na místě odevzdal vyplněný soutěžní lístek. Ze 131 odevzdaných lístků bylo vylosováno devět výherců. První tři místa byla oceněna dotykovým telefonem, další pak Bluetooth reproduktor nebo bezdrátová sluchátka.

Smyslem akce bylo zvýšit povědomí obyvatele města o třídění nebezpečného odpadu, jehož se jen v minulém roce v Pardubicích vytřídilo 109,507 tun – podrobně viz tabulka.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne za přítomnosti Jana Nadrchala náměstka primátora dne 8. 12. 2020 v 15 hodin v sídle společnosti.

Soutěž ve sběru nebezpečných odpadů už má své vítěze
« 1 z 4 »
Název odpadu Množství + (t)
Odpady obs.rtuť 0,046
Odpadní tiskařský toner 0,522
Jiné motorové oleje 0,720
Obaly obs.zbytky neb.látek 12,262
Absorpční činidla, filtr.mat. 0,273
Nemrznoucí kapaliny 0,200
Laboratorní chemikálie a jejich směsi 0,545
Olověné akumulátory 0,074
Asfaltové směsi obs.dehet 1,752
Stavební materiály obs.azbest 46,410
Rozpouštědla 0,200
Olej a tuk (motorový) 7,736
Barvy, lepidla, pryskyřice 38,622
Jiná nepoužitelná léčiva 0,145

Nebezpečným odpadem se pro účely sběru na separačních dvorech rozumí:

  • odpady z provozu automobilů (autobaterie, vyjeté oleje, olejové filtry, chladící a hydraulické kapaliny, zbytky pohonných hmot, antikorozní prostředky, nemrznoucí směsi, čistící prostředky, zaolejované hadry aj.),
  • fotochemikálie (tonery, vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, inkousty aj.),
  • zahrádkářské potřeby (pesticidy a jiné postřikové látky, hnojiva, oleje ze sekaček, deratizační prostředky aj.),
  • chemikálie (kyseliny, hydroxidy, rozpouštědla, lepidla, pryskyřice, tužidla aj.),
  • nátěrové hmoty (barvy, laky, tmely, mořidla, obaly a jejich zbytky, ztvrdlé štětce, spreje s barvami, staré nátěry odstraněné z podkladu, ředidla, znečištěné piliny, asfalty aj.),
  • tuky a oleje (motorové, topné a jiné oleje, vazelíny, emulze aj.),
  • kosmetika a zdravotnický materiál (odlakovače, přelivy, laky na vlasy, zbytky krémů, sprejů a šamponů, teploměry aj.),
  • čistící prostředky (chemické čistící prostředky, rozpouštědla, prací a mycí prostředky, soli, dezinfekce, odmašťovadla aj.).

Zdroj a foto: Služby města Pardubic a.s. / SmP – Odpady a.s.

  •  
  •