Pardubice startují pilotní projekt zelených střech

Pardubice – Pardubice startují pilotní projekt zelených střech na městských budovách. Vegetační střechu, která má zlepšit hospodaření se srážkovými vodami i mikroklima uvnitř budovy, má dostat Základní škola Erno Košťála v sídlišti Dubina. Město chce na tento projekt získat finanční podporu státu.

„Tento projekt jsme připravili tak, abychom se s ním mohli ucházet o podporu z výzvy č.10/2021 –  1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, kterou vyhlásil Státního fondu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy životního prostředí. Jeho realizace by měla přinést celou řadu benefitů. Vegetační střechy, kromě zlepšení životního prostředí v dané lokalitě, včetně omezení prašnosti, zlepšují mikroklima v budovách, snižují náklady na vytápění a omezují hluk," řekl náměstek primátora zodpovědný za strategii a rozvoj Pardubic Jan Nadrchal s tím, že pokud se pilotní projekt městu osvědčí, bude město s ozeleňováním střech pokračovat i na dalších vhodných městských budovách.

Výhodou projektu, jehož cena byla odhadnuta na 10,5 milionu korun je, že stavební úpravy střech bude možno realizovat bez nutnosti úprav nosných konstrukcí objektů školy. Extenzivní vegetační střechy, včetně zlepšení odtokových poměrů ze střech, budou instalovány na třech budovách školy Erno Košťála a propojovací chodbě. Na stávající střechu bude položena vrstva substrátu pro extenzivní střechy a předpěstovaný rozchodníkový koberec, okraje střech a odvodňovací žlaby budou lemovány vrstvou oblázků.

Pokud město se žádostí o dotaci uspěje, chtělo by pilotní projekt realizovat v roce 2023. Dotace by měla pokrýt až 100 procent způsobilých nákladů.

Autor: Nataša Hradní
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic