Celý kraj bude lépe dýchat, pomohou tomu nové kotle za peníze z kotlíkových dotací…

KRAJ – Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a výhody v kterékoli části území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto procent. Další žadatelé budou podpořeni v letošním roce. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá.

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roku 8. října. Zájem byl obrovský hned od začátku otevření výzvy. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této dotace mohou lidé podávat prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje. K dnešnímu dni je zaregistrováno kolem 1990 žádostí. Žadatel může v závislosti na novém pořizovaném zdroji tepla získat dotaci až do výše 127 500,- Kč.

V 5. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu, kotlů na biomasu s ručním přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy. 

Rada průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době pracovníci odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje zajistili podpisy smluv s prvními osmi sty žadateli. Dalších 800 žadatelů bylo prozatím vyrozuměno o tom, že jejich žádost je v pořádku, a že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si tito žadatelé počkají na konec léta, mají však jistotu, že peníze zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou vyměnit.

Žádosti, které se nepodaří uspokojit z důvodu vyčerpání prostředků, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení příjemců od smlouvy nebo nedočerpání schválené výše dotace budou uvolněné prostředky nabídnuty žadatelům právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti.  Další žádosti v zásobníku mohou být v roce 2021 uspokojeny z prostředků výzvy MŽP pro kraje v rámci programu Nová Zelená úsporám, prostřednictvím něhož má kraj možnost získat pro své žadatele o kotlíkovou dotaci částku okolo 70 milionů Kč.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •