Pilotní projekt svozu BIO odpadu ze sídlištní zástavby se osvědčil

Pardubice – Po úvodních neúspěších se v Pardubicích daří svážet bio odpad i ze sídliště. Již v roce 2020 společnost Služby města Pardubic zahájila v Městském obvodu Pardubice III „Pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě". Cílem bylo motivovat obyvatele vytřídit ze směsného odpadu ten biologicky rozložitelný, který následně namísto na skládce končí na kompostárně. 

Na místo na skládku do kompostu

„Zájem o nově instalované hnědé kontejnery byl od počátku masivní, bohužel se našla i řada jedinců, kteří nerespektovali základní pravidla a znečišťovali obsah kontejnerů komunálním odpadem či bio odpad ukládali v plastových pytlích, což vedlo k tomu, že mnohdy obsah těchto nádob končil na skládce, protože jako vstupní surovina pro výrobu kompostu byl nepoužitelný." řekl Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP  – Odpady. Proto společnost SmP kontejnery 1. března letošního roku uzamkla a zájemcům, kterým třídění dává smysl a dělá jim radost, rozdala klíče.

„Nyní po víc než půl roce lze s jistotou uvést, že tento krok dramaticky ovlivnil složení odloženého odpadu." uvedl Ing. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva společnosti Služby města Pardubic pověřený řízením společnosti. Kvalita se dramaticky zlepšila a veškerý obsah těchto nádob již končí na kompostárně v Dražkovicích, kde se z něj vyrábí kvalitní kompost, tak jako z obsahu hnědých popelnic, které používají někteří obyvatelé rodinných domů. Bio odpad se pravidelně po celý rok sváží dle platného harmonogramu. Aktuálně je jen pro tento typ odpadu v Pardubicích v rámci pilotního projektu rozmístěno 5 kontejnerů o objemu 1 100 litrů, dále pak v běžném režimu 4 330 občanských nádob o objemu 140 litrů a dalších 22 popelnic o objemu 140 litrů a 53 kusů 1 100 litrových kontejnerů se nachází ve školách a školkách.  

Třídění dává smysl ekologický i ekonomický 

Pokud se ze směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelná část vyseparuje a namísto na skládku putuje do kompostárny, vznikne v případě dodržení správného technologického procesu kvalitní kompost. O tom, že SmP tento proces zvládají, svědčí i skutečnost, že společnost opakovaně získala 1. cenu v soutěži Kompost roku udělovanou v rámci mezinárodní konference Odpady – Luhačovice. O kvalitní kompost je velký zájem z řad zahrádkářů i firem podnikajících v zemědělství, stavebnictví či jiných oborech. „Objem odpadu ukládaného na skládku se o takto vyseparovaný podíl sníží, což je přínosem nejen pro životní prostředí, ale také pro město, které ušetří na nákladech za uložení odpadu na skládku." upozornil Kopecký. „Od začátku letošního roku bylo v rámci celého projektu svozu bioodpadu svezeno 1 842 tuny biologického odpadu na kompostárnu. V rámci pilotního projektu svozu bioodpadu ze sídlištní zástavby bylo z toho svezeno 12,5 tun bioodpadu. Tento druh odpadu by v opačném případě skončil pravděpodobně na skládce, takto se vrátí zpět do přírody v podobě kvalitního kompostu." dodal Strouhal.

K ukládání bioodpadu jsou nyní přistaveny hnědé kontejnery na těchto stanovištích:

o ul. Dašická u č.p. 1767
o ul. Luďka Matury vedle č.p. 851 – 852
o Erno Košťála u č.p. 973
o ul. Bartoňova vedle č.p. 833
o Dubové návrší u č.p. 748

Autor: Mgr. Klára Sýkorová
Zdroj a foto: Služby města Pardubic