MŠ Dražkovice ovládla soutěž škol a školek ve sběru PET lahví, papíru a kovových obalů

Pardubice – Ve středu se v prostorách historického sálu pardubické radnice konalo vyhlášení nejpilnějších sběračů PET lahví, papíru a kovových obalů z řad pardubických základních a mateřských škol. Ve všech třech kategoriích zvítězila Mateřská škola Dražkovice. Soutěž pořádá pardubický magistrát společně se Službami města Pardubic.

„Těší nás, že se do sběru každoročně zapojují tisícovky dětí. Je to pro ně skvělá příležitost naučit se správně třídit odpad. Věřím, že když se to naučí v takto mladém věku, už si tento návyk přenesou i do budoucnosti," komentovala náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. Na její slova navázala místopředsedkyně představenstva Služeb města Pardubic Klára Sýkorová, která poděkovala za motivaci ke správnému třídění. „Velké díky patří školám a školkám, kterým se touto cestou podařilo motivovat nejen děti, ale i jejich rodiče. Ti si například rozmyslí vyhození plechovky do černé popelnice a raději ji vezmou s dětmi do školy. Díky tomu začaly spousty pardubických rodin nakládat s odpadem správně."

sběr papíru – 6. ročník

Kategorii sběr papíru ovládla s 4,8 nasbíranými tunami papíru MŠ Dražkovice. V přepočtu se pak jednalo o téměř 127 kilogramů papíru na žáka. Na druhém místě se umístila MŠ Kamarád s 4,6 tunami a třetí příčku obsadila MŠ Čtyřlístek.

V této kategorii soutěžilo 2 574 žáků ze 14 mateřských a základních škol, kteří dohromady vysbírali 51,18 tun papíru.

sběr PET lahví – 24. ročník

I v této kategorii zvítězila MŠ Dražkovice, a to s téměř 660 kilogramy odevzdaných PET lahví – v přepočtu se jednalo o 17 kilogramů na žáka. Druhé místo získala MŠ Čtyřlístek s 1 tunou, což ale v přepočtu "stačilo pouze" na 14,7 kilogramů na žáka. Bronzovou pozici obsadila ZŠ a MŠ Artura Krause s necelými 778 kilogramy PET lahví – v přepočtu 14,4 kilogramů na žáka.

V této kategorii soutěžilo 22 mateřských a základních škol a celkem 4 446 žáků. Ti společně nasbírali 6,94 tun recyklovatelných PET lahví.

sběr kovových obalů – 2. ročník

V kategorii sběru kovových obalů završila MŠ Dražkovice zlatý hattrick. A to díky 106,55 kilogramů nasbíraných kovových obalů (v přepočtu 2,8 kilogramu na žáka). Druhé místo patřilo opět MŠ Čtyřlístek (téměř 146 kilogramů – v přepočtu 2,054 kilogramu na žáka) a třetí příčku vybojovala MŠ a ZŠ A. Krause (105,15 kilogramů – v přepočtu 1,95 kilogramu na žáka).

V této kategorii soutěžilo 15 mateřských a základních škol – a celkem 2 546 žáků – a dohromady vyseparovaly 0,83 tun recyklovatelných kovových odpadů.

Všechny zapojené školy a školy získají kromě věcných darů jako poděkování i finanční odměnu. V tomto roce se mezi zúčastněné dělila částka 100 000 korun.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice