Vánoce z pohledu odpadů…

Pardubice – O svátcích byli všichni popeláři v práci. Díky mimořádným svozům se podařilo udržet město čisté. Kam s ním? Ozdoby Vánoc mají místo u kontejnerů.

Jako každý rok tak i letos bylo období kolem Vánoc a konce roku náročné z pohledu nakládání s odpady. Tyto Vánoce byly navíc ovlivněny dopady kolem korona krize. To znamenalo realizaci mnoha nákupů formou zásilkových služeb. V důsledku toto přineslo i enormní nárůst separovaných složek odpadů, a to především papíru a plastu.

Abychom zajistili klidný průběh svátků vánočních v oblasti odpadů, provedli jsme mimo jiné posílení svozu směsného komunálu i mimořádné svozy separovaných složek. Byly posíleny svozové trasy o svátcích a provedeny mimořádné výsypy. O svátcích vyjela veškerá technika v plném počtu, včetně rezervních vozidel a všech zaměstnanců.“ uvedl Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP – Odpady a.s.

Mimořádné svozy proběhly hlavně v sídlištní zástavbě. Mimo jiné bylo například provedeno navíc 470 mimořádných výsypů kontejnerů na papír. Díky našemu plnému nasazení nedošlo k žádné zásadní krizové situaci a věřím, že jsme tuto velmi náročnou část roku zvládli ke spokojenosti občanů a všech zákazníků.“ doplnil Strouhal. Tam kde se případně vyskytují i nadále problémy v oblasti přeplňování kontejnerů je možno stav řešit přidáním nádob na separaci, popřípadě zahuštěním svozu. Je však třeba odlišovat mimořádné situace od dlouhodobého stavu a případné změny provádět systematicky.

V Pardubicích aktuálně probíhá svoz vánočních stromečků, tak připomínáme, že „Ti, kteří nemohou dopravit po svátcích vánoční stromeček přímo na separační dvůr, mají možnost odložit živé odstrojené vánoční stromky ke stanovištím kontejnerů na komunální, nebo na tříděné odpady (nikoliv do kontejnerů)“ uvedla Klára Sýkorová, mluvčí společnosti Služby města Pardubic a.s. Stromky odložené k popelnicím u rodinných domků nebudou svezeny. „Žádáme občany, aby stromky byly zbaveny veškerých ozdob, protože jsou poté odvezeny na městskou kompostárnu do Dražkovic, kde se stávají vstupní surovinou pro výrobu kompostu. V minulém roce jich takto posloužilo 46 t.“ dodala Sýkorová. Stejně tak je třeba ze stromku odstranit obal (například pytel použitý při odnosu z domácnosti). Svozové vozy jezdí pravidelně v průběhu ledna a února – nejprve častěji, následně dle potřeby. Vloni zaznamenali pracovníci svozu odpadu poslední kousky začátkem jara.

Seznam separačních dvorů a jejich otevírací doby naleznete na: www.smp-pce.cz.

Zdroj: Služby města Pardubic a.s. / SmP – Odpady a.s.
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

  •  
  •