Zvýšená daň z nemovitosti průmyslových zón pomůže městské infrastruktuře

Pardubice – Radní města Pardubic schválili návrh obecného opatření, které v souladu se zákonem stanovuje a zvyšuje pro výpočet daně z nemovitosti místní koeficient na 5,0. Toto opatření se týká pouze významných průmyslových a obchodních zón. Pokud návrh podpoří i zastupitelé, nový koeficient by měl pro dotčené subjekty platit s účinností od 1.1.2025. 

„Tímto opatřením nezvyšujeme daň z nemovitosti občanů, těm zvýšil daň z nemovitosti stát ze shora již v roce 2023. Reagujeme na změnu zákona o dani z nemovitých věcí, který nám nově umožňuje upravit koeficient daně z nemovitostí pro vybraná a konkrétně specifikovaná území. V našem případě se jedná o velké průmyslové zóny a ty nejrozsáhlejší obchodní zóny, které mají na infrastrukturu města největší dopady. U těchto oblastí navrhujeme místní koeficient zvýšit ze dvou na pět. Očekáváme zvýšení výnosů v desítkách milionů korun. Tyto peníze navíc pro městskou pokladnu budeme chtít použít na potřebné investice do občanské vybavenosti jako jsou například parkovací kapacity nebo náklady spojené s výstavbou a přístavbou škol a školek," objasňuje hlavní cíl opatření první náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že poté, co vláda prosadila snížení podílu městům a obcím na některých daních příjmů fyzických, právnických osob nebo DPH, musí o to více města a obce hledat další finanční zdroje. Proto tento nový nástroj, který jim dali do rukou zákonodárci, radní vítají.

Toto opatření se bude týkat průmyslových zón ve Starých Čívicích, Pardubičkách, Semtínzone a Parama. Zvýšená daň z nemovitosti bude aplikována pouze na průmyslové a obchodní zóny, které byly identifikovány jako nejvíce zatěžující dopravní infrastrukturu, ekologický aspekt města, a které vyvolávají tlak na kapacity školní, zdravotnické a další občanskou vybavenost. Primátor města v této souvislosti upozorňuje, že investicemi do infrastruktury město vytváří lepší podmínky pro podnikání. „Během posledních deseti let se tržní hodnota majetku vlastníků nemovitostí v průmyslových a obchodních zónách výrazně zvýšila, avšak daň z nemovitostí zůstala stejná a nezvyšovala se odpovídajícím způsobem. Město posiluje hodnotu nemovitostí průmyslových a obchodních zón prostřednictvím investic do infrastruktury, aniž by přímo získávalo podíl na jejich zvýšené hodnotě. Právě investicemi do komunikací, parkovacích ploch a další občanské vybavenosti fakticky zvyšujeme hodnotu také majetku nacházejícího se v lokalitách a městských částech těchto zón," komentuje záměr primátor města Jan Nadrchal. 

Rozvoj průmyslových zón ve městě vede k nárůstu zaměstnávání cizinců, což přináší zase zvýšenou zátěž zejména v oblasti školství, zdravotnictví, veřejného pořádku a bezpečnosti. Pardubice se musí vypořádávat s přílivem cizinců a vytvářet pro jejich děti vzdělávací podmínky. V případě cizinců, kteří přicházejí za prací, postupně dochází ke slučování rodin. Město v důsledku toho musí vytvořit podmínky jak pro vzdělávání dětí cizinců, tak pro adaptaci celých rodin. Ve školách na území Pardubic je evidováno 819 žáků cizinců v základních školách a 219 dětí cizinců v mateřských školách. Více než polovina základních škol eviduje ve stavu žáků více než 8 % cizinců. „Jenom pro představu vybudování jednoho místa v základní škole je náklad cca 1,2 milionu korun. Navzdory tomu, že jsme v posledních čtyřech letech zajistili 400 nových míst v mateřských a základních školách, budeme potřebovat investovat do nové školy a navyšování kapacit školek další stovky milionů korun. Město musí řešit tyto situace samo a vynakládat finanční prostředky na jejich řešení. Tady by nám zvýšené výnosy z daně nemovitosti mohli výrazně pomoci," vysvětluje Jakub Rychtecký. 

Vedle průmyslových zón radní prosazují navýšení místního koeficientu pro nejvýznamnější obchodní zóny, které velmi zatěžují dopravou. Jedná se o lokality, které tvoří komplexy většího počtu kamenných obchodů poskytujících zboží či služby široké veřejnosti, přičemž jejich součástí je vždy provozovna obchodního řetězce s převážnou nabídkou rychloobrátkového, zejména potravinářského zboží, fungující v zásadě v režimu každodenního provozu. Pro účely navýšení místního koeficientu tak byly určeny obchodní zóny s obchodními řetězci Globus, Albert Polabiny, Kaufland Polabiny, Albert a Lidl u nádraží, Palác Pardubice, Billa a Mountfield – Svítkov, Kaufland a Lidl – Višňovka, Lidl-Penny-Albert – Dubina. „Většina těchto nadnárodních korporací daní své zisky v jiných státech než v České republice. Současná vláda svou neschopnost redukovat vlastní provozní (mandatorní) náklady na chod českého státu přenáší na své občany, města a obce. A abychom nemuseli zvyšovat daň z nemovitosti a jiné poplatky občanům, tak využíváme zákonnou možnost zdanění podniků a provozoven v průmyslových a obchodních centrech," uzavřel radní František Brendl.

Návrh obecného opatření musí ještě získat souhlas Zastupitelstva města Pardubic na zasedání dne 22. dubna 2024.

Autor: Ivana Dolanová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic