Další krok v projektu Dukla Sportovní: Rekonstrukce basketbalové haly je na spadnutí

Pardubice – Rada města Pardubic schválila konečný investiční plán pro projekt renovace a rozšíření basketbalové haly v ulici V Ráji 311. Tato hala bude primárně sloužit pro klubové zápasy a tréninky mládežnických týmů BK Pardubice. Plánované úpravy zahrnují modernizaci administrativních, sportovních a ubytovacích prostor, a také rozšíření technické infrastruktury haly. Radní chtějí rekonstrukci zahájit ještě letos, hotovo by mohlo být v roce 2026, doba výstavby se očekává přibližně 17 měsíců.

„Investiční náklady podle dokumentace pro provedení stavby činí 164,2 miliónů korun. Stávající basketbalová hala v majetku města je již ve velmi špatném technickém stavu, navíc kapacity tělocvičen pro sálové sporty chybí. Součástí projektu je zdvojnásobení tréninkových ploch. Je to první krok k zahájení tolika očekávané rekonstrukce areálu Dukly sportovní. Z těchto důvodu nechceme již čekat na státní dotace, ale díky zodpovědnému hospodaření jsme schopni se pustit do rekonstrukce z vlastních zdrojů s tím, že případná dotace, o kterou budeme žádat Národní sportovní agenturu by byla spíše příjemným bonusem," okomentoval financování části první etapy velkolepého projektu Dukly sportovní 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovědný za oblast sportu, ekonomiky a rozpočtu s tím, že v souladu s příslušnou směrnicí radní schválili i návrh finanční rezervy ve výši 16,4 milionu korun na související náklady jako je technický dozor investora a podobně.

Ambici města získat podporu od státu na tuto důležitou sportovní infrastrukturu potvrzuje i primátor města s vědomím, že přetlak s ohledem na možnosti Národní sportovní agentury bude velký. „Je naší povinností pokusit se o získání dotace od Národní sportovní agentury na rekonstrukci basketbalové haly v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura. Maximální možná výše dotace na technické zhodnocení stávající sportovní infrastruktury činí 30 milionů korun," vysvětlil primátor města Jan Nadrchal s tím, že město podá žádost o dotaci co nejdříve, neboť výzva programu byla již zveřejněna.  

Náměstek Jakub Rychtecký spolu s členem projektového týmu Dukly sportovní Pavlem Starou vyjednávali o další finanční podpoře i s Českou basketbalovou federací a Pardubickým krajem. „Dobrou zprávou je, že možnou podporu jsme zaznamenali i od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického v případě zahájení realizace kompletní rekonstrukce haly, kde jednáme o podpoře na sportovní vybavení, jako jsou například basketbalové koše apod., jako tomu bylo v minulosti například u vybavení pro enteria arénu nebo fotbalový stadion. I Česká basketbalová federace je připravena podílet se na nákladech na vybavení haly, protože bude sloužit i nadále jako Vrcholové sportovní centrum mládeže CZ basketbalu, ale také pro školení trenérů a rozhodčích a soustředění mládežnických reprezentačních výběrů," objasnil náměstek Rychtecký. 

Celý komplex basketbalové haly, který doprojektovali projektanti z Energy Benefit bude jednotný blok. Ten v budoucnu rozšíří další fáze sportovního areálu v souladu s vítězným architektonickým návrhem celého areálu Dukly sportovní, na který má město pravomocné územní rozhodnutí a na dvoranu a atletickou halu stavební povolení. To bude mít do konce roku i multifunkční hala. 

Z basketbalové haly vznikne špičkové tréninkové centrum

V prvním patře zrekonstruované haly bude umístěna vstupní hala s recepcí, kde bude zbrusu nové schodiště. Tento prostor má být propojen s jednotlivými zázemími, jako jsou šatny na východní straně, posilovna a provoz balneoterapie fyzio na jižní straně. V centrální části je umístěno basketbalové hřiště s výsuvnými tribunami pro diváky s kapacitou 400 míst. To umožní dvě tréninková hřiště. Ve druhém patře bude umístěn hostel pro sportovce s kapacitou 12 lůžek a administrativní zázemí. „V projektu nechybí ani galerie pro návštěvníky se sociálním zařízením a bufetem. Na střechu haly budou instalovány solární panely. V okolí haly s vjezdem z ulice V Ráji je řešena i doprava v klidu, kde posilujeme počty parkovacích míst," uvedl k projektu primátor Jan Nadrchal.  

Basketbalový klub v současnosti využívá halu každodenně, a i tak musí využívat i další tělocvičny ve městě, aby zvládl odtrénovat všech 200 dětí v devíti týmech a pěti přípravkách. V dopoledních a poledních hodinách je hala využívána sportovním gymnáziem a ZŠ Resslova pro hodiny tělesné výchovy nebo individuální tréninky. Zázemí posilovny, které je jediné ve městě připravené plně i na hendikepované sportovce, využívají například rovněž sportovci z klubu Atletika bez bariér. „Po rekonstrukci budou velkou výhodou dvě nově vytvořená tréninková hřiště a možnost provádět dva tréninky současně. Máme dohodu s baskeťáky, že díky rozšíření kapacity tréninkových jednotek v rekonstruované hale nebude potřeba využívat ostatních tělocvičen, a to zejména na ZŠ Studánka, Sportovního gymnázium Pardubice, ZŠ Dubina, ZŠ Polabiny III, a tím bude více prostoru pro další sálové sporty jako jsou ženský basketbal, florbal nebo házená a podobně. Navíc to otevře více prostoru a času pro tělesnou výchovu pro ZŠ Resslova na Dukle," objasnil náměstek Rychtecký.

Po rekonstrukci se nadále počítá s tím, že hlavním nájemcem haly zůstane mládežnický klub BK Pardubice, jehož činnost a provozní náklady haly podporuje město skrze Program podpory sportu. Díky modernizaci Pardubice udrží svou pozici Vrcholového tréninkového sportovní centra mládeže České basketbalové federace. Město neočekává po rekonstrukci zásadní nárůst provozních nákladů basketbalové haly. Mládežnický klub BK Pardubice v budoucnosti počítá s navýšením počtu hodin tělesné výchovy, zapojením vozíčkářů a dalším pronájmem haly. I nadále budou probíhat pravidelné roční aktivity, včetně tréninkových kempů mládežnických reprezentací, seminářů pro rozhodčí a trenéry a pořádání turnajů pro ZŠ a SŠ. Hala bude také k dispozici pro pronájmy pro judo a další bojové sporty, stejně jako pro pořádání příměstských táborů a podobných akcí.

Investiční záměr včetně financování musí ještě na svém zasedání 22.4. 2024 schválit Zastupitelstvo města Pardubic. Poté mohou být zahájena výběrová řízení na technický dozor investora, na dodavatele stavby a podána žádost o dotaci. V letošním roce bude rovněž zdemolován objekt dřevníku v části areálu u basketbalové haly, který uvolní prostor parkovacím místům.

Autor: Ivana Dolanová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic