Filmařská soutěž studentů Pardubický kraťas se stává pojmem

Pardubice – Už třetí ročník celostátní soutěže mladých filmařů do 21 let uspořádala Střední škola informatiky a ekonomie DELTA v Pardubicích za pomoci partnerů, včetně Pardubického kraje a Města Pardubice. Však také závěrečné setkání účastníků a vyhlášení vítězů se uskutečnilo v  novém areálu Automatických mlýnů, v krajské Gočárově galerii a v městské Sféře i za účasti  náměstka hejtmana Romana Línka.

Škola Delta se specializuje sice především na programování, ale zabývá se také počítačovou grafikou, fotografií a filmem. „Naši vyučující těchto  předmětů chtěli inspirovat svoje studenty porovnáním s pracemi na dalších školách v republice a přišli s nápadem soutěže krátkých filmů. Nápad se uchytil a roste co do kvantity, tak i kvality. Letos jsme měli propůjčené skvělé  prostory na odborné semináře pro filmaře  a na vyhlášení soutěže, do které se letos přihlásilo celkem 68 autorů se 76 filmy celkem z 34 škol z celé republiky," uvedl ředitel školy DELTA Jiří Formánek.

Účastníci soutěžili v kategoriích Krátký hraný film, Animovaný film, Videoklip a YouTube prezentace, Juniorské filmové okénko pro žáky základních škol, Krátké filmy vytvořené žáky 2. stupně ZŠ společně s pedagogy a  Snímky studentů středních uměleckoprůmyslových škol. Další kategorie byla regionální a nesla název Naše škola, naše město Pardubice, náš Pardubický kraj.

Zaslané filmy hodnotila porota sestavená z odborníků působících v oblasti filmové, mediální a publicistické tvorby a pedagogů vyučujících předmět Filmová a mediální výchova. Tvořili ji střihač, kameraman a režisér Jan Peml, hlavní organizátor Rychnovské osmičky Martin Škrobák a výtvarník, režisér a autor animovaných filmů Pavel Trnka. K nim se letos připojil i Jan Zhor, legendární kameraman  například 15 ročníků  rallye Paříž Dakar.

„Pro všechny tvůrce je důležité, že sem mohou přijet a představit svoje díla ostatním, vidět a slyšet jejich reakce, diskutovat s nimi, nabírat zkušenosti. Řada témat byla velmi hluboká a zajímavá a potěšilo mě, že si účastníci uměli dobře poradit i s technickou stránkou tvorby," konstatoval za porotce Pavel Trnka. Podle Jana Zhora postoupila technika natolik, že už kvalita vybavení autory nijak nezvýhodňuje, a o to víc záleží na jejich nápadech a následném zpracování.

Soutěž od jejího vzniku podporuje také náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek, který letos předal cenu Pardubického kraje třem dívkám ze 4. třídy základní školy v Litomyšli, které natočily krátký film o geometrii a architektuře: „Přál bych vám, abyste si zachovaly kreativitu a nadšení, která je ve vašem filmu vidět. Nevím, do jaké míry ovlivní váš život umělá inteligence a další vymoženosti moderní doby, ale doufám, že lidská představivost, umělecké cítění a předávání emocí zůstanou především na takových lidech, jako jste vy."

Cenu města Pardubice za primátora Jana Nadrchala předal ředitel školy DELTA Jiří Formánek za film Akademický den v Automatických mlýnech Vítu Petržílkovi.

Festival podpořily také firma FOMEI, Elektrárny Opatovice a Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video.

Vyhodnocení příštího ročníku Pardubického kraťasu se přesune do podzimních měsíců.

Výsledky soutěže PARDUBICKÝ KRAŤAS 2024

Animovaný film
1. cena Anežce Havrdové za snímek Dvě babičky
2. cena Lucii Foltýnové za snímek Dračí lov
3. cena školní televizi Dvojka2TV za snímek Pocta českým vynálezům

Juniorské filmové okénko
1. cena Lindě Bašistové a kol. za snímek Spláchnutím to nekončí
2. cena Joelovi Tomoszkovi za snímek Vrabčátko
3. cena Sofii Geislerové za snímek Léto 42

Krátké filmy vytvořené studenty společně s pedagogy
1. cena neudělena
2. cena kolektivu autorů ZŠ Kolín za snímek Marcel Marceau očima dětí
3. cena Matěji Křoustkovi za snímek Poklady z půdy

Hraný film
1. cena Lauře Špinkové za snímek Laura
2. cena Haně Vilmě Durankové za snímek Dům snů
3. cena Michalu Hanusovi za snímek Toužil jsem být s nimi!

Snímky studentů SŠUP
1. cena Pavlovi Šimonovi Polanskému a Pavlovi Kopeckému za snímek Prvních 1000 metrů
2. cena Matyášovi Frunzovi a Michalovi Maidrovi za snímek Obraz
3. cena Anetě Vaškové za snímek Klíček

YouTube videoprezentace
1. cena Vítovi Petržílkovi za snímek Para paddleboarding
2. cena neudělena
3. cena Pavlovi Ďurišíkovi za snímek Lady Casanova

SPECIÁLNÍ CENY

Cena náměstka hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Romana Línka
Architektura a geometrie kolem nás, Dvojka2TV, ZŠ Litomyšl

Cena primátora města Pardubice Jana Nadrchala
Akademický den v Automatických mlýnech, Vít Petržílek

Cena ředitele školy DELTA s.r.o.
Riders Track 2024, Vít Petržílek

Cena FOMEI s.r.o. Hradec Králové
Money is not everything, Filip Kopecký a Matěj Bureš

Cenu VčVSAFV – přímý postup do 66. ročníku mezinárodní soutěže Rychnovská osmička získaly filmy:
POuPRAVA (Bisová; SŠ uměleckoprůmyslová, Ústí nad Orlicí)
Nezapomeň (Neugebauerová; SOŠ multimediální a propagační tvorby EDUSO, Praha)

Oceněné filmy najdete na pardubickykratas.cz

Autor: Tomáš Kopecký
Zdroj a foto: Pardubický kraj