Pardubice získají napojení na vysokorychlostní trať

Pardubice – Správa železnic pokračuje v přípravách sítě vysokorychlostních tratí, o pokračujících pracích přijel do Pardubic informovat ředitel stavební správy vysokorychlostních tratí Správy železnic Jakub Bazgier.

"Efektivní napojení na vysokorychlostní železnici je klíčové pro další rozvoj dopravy v našem městě. Jsme připraveni aktivně spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami, abychom zajistili, že plánované napojení bude co nejefektivnější a přínosné nejen pro občany města Pardubic, ale také pro celý region," uvedl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal.

Správa železnic v současné době zkoumá šest možných variant napojení města Pardubic na chystanou vysokorychlostní železnici, z nichž většina kopíruje trasu dálnice D11. Diskuze se zaměřila na efektivní využití této infrastruktury s ohledem na potřeby města a jeho obyvatel. "Správa železnic nechává zpracovávat studii proveditelnosti, pan ředitel nás seznámil s navrhovanými možnostmi. Napojení Pardubic bude součástí odbočky z chystané trasy RS5, na níž naváže polská část směrem do Vratislavi. Benefitem pro Pardubice je plánované zkrácení jízdní doby do Prahy zhruba o 20 minut," doplnil.

"Napojení Pardubic na plánovanou vysokorychlostní železnici je důležitým krokem směrem k dalšímu rozvoji turistického ruchu v našem regionu. Jsme odhodláni spolupracovat s příslušnými orgány a zajistit, aby tato infrastruktura přinesla maximální prospěch našim občanům i návštěvníkům," uvedl náměstek primátora zodpovědný za cestovní ruch René Živný.

Plánovaná vysokorychlostní trať má umožnit cestovat vlakem o rychlosti až 320 kilometrů v hodině. Díky navazujícím konvenčním tratím dojde ke kvalitnějšímu propojení jednotlivých regionů.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice