Navštivte zajímavou expozici ve stálém úkrytu civilní ochrany

Pardubice – Magistrát města Pardubic zve veřejnost na další prohlídky úkrytu civilní ochrany. Konat se budou na konci května. Bližší informace najdete níže v textu od kolegů z oddělení krizového řízení.

Pardubický magistrát, který zajišťuje připravenost města na mimořádné události, v říjnu loňského roku poprvé zpřístupnil veřejnosti a základním školám jeden ze stálých úkrytů civilní ochrany, který má město ve svém vlastnictví. V tomto stále plně funkčním a moderním úkrytu je umístěna velmi zajímavá expozice, která se týká nejen ochrany obyvatelstva a všeho s tím souvisejícího. Do současné doby jej navštívilo již téměř 1400 osob, přičemž více než polovinu tvořily žáci pardubických základních škol.

Každý zde najde informace o možných zdrojích rizik na území města, ale také o tom, jak je možné se chránit v případě, kdy na jeho území dojde ke vzniku mimořádné události, která může ohrozit zdraví či život každého z nás. Návštěvníci se mohou také podrobně seznámit s prostorem a pro provoz nezbytnými technologiemi úkrytu, který poskytuje ochranu v případě napadení nejen konvenčními zbraněmi, ale také zbraněmi hromadného ničení. Současně jsou zde k dispozici textové informace a mapové podklady, které jsou doplněny o expozici prostředků profesionální, ale i improvizované ochrany osob, kde je k vidění materiál již z 30. let 20. století, ale současně také nejmodernější prostředky ochrany. Během návštěvy lze shlédnout i krátké filmy, které se zabývají související problematikou.

Nezapomínejme také, že Pardubice se staly v roce 1944 třikrát terčem spojeneckých náletů na rafinerii, letiště a vlakové nádraží. Zasaženy byly však ve velkém rozsahu i civilní objekty, kdy ve městě a jeho bezprostředním okolí zahynulo téměř 300 osob. Proto je část expozice věnována i této smutné historii, kde si je možné prohlédnout nejen dobové fotografie zničených částí města, ale ve vytvořené replice sklepního prostoru „zažít" i nálet provedený 15. leteckou armádou USAAF dne 24. srpna 1944.

Prohlídky pro veřejnost:
Erno Košťála 1012, Pardubice
Termíny: 28. května 2024, 11–17 hodin / 29. května 2024, 13–18 hodin
Kontaktní osoba: Jiří Kyncl, kancelář primátora, vedoucí oddělení krizového řízení, tel. 466 859 604

Autor: Ivana Dolanová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic