Revitalizace Polabin bude pokračovat…

Pardubice žádají o dotaci na pokračování regenerace svého největšího sídliště Polabiny. Program regenerace veřejných prostranství v Polabinách „běží“ již od roku 2000. Za 21 let přesáhly investice do tohoto programu 325 milionů korun. V příštím roce čekají úpravy a obnova ulici Karla Šípka.

„Celkové náklady na tuto etapu revitalizace by měly být zhruba 8,6 milionu korun. Budeme žádat o dotaci ze Státního fondu podpory investic, která by mohla pokrýt až 50 procent uznatelných nákladů,“ řekl náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal, zodpovědný za dotační politiku města.

Kromě toho, že vozovka a chodníky v ulici Karla Šípka dostanou nové povrchy, projekt počítá s využitím travnaté refýže pro kolmá parkovací stání, nové mají být i přístřešky na kontejnery, na přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Jiřího Potůčka přibude ostrůvek pro zvýšení bezpečnosti chodců a podobně. 

„Cílem revitalizace veřejných prostranství je nejen zlepšení prostředí na sídlišti a přeměna monofunkčního sídlištního celku v atraktivní polyfunkční část města, ale také zklidnění dopravy a navýšení počtu parkovacích míst. V době výstavby sídliště se nepočítalo s tak velkým nárůstem automobilové dopravy, jakého jsme dnes svědky.  Zklidnění dopravy v tomto sídelním celku je tak pro bezpečnost a pohodu lidí, kteří zde žijí, nutností,“ konstatoval starosta městského obvodu Pardubice II Radek Hejný. „Na financování programu regenerace se podílí vedle města a státu i náš městský obvod. Na revitalizaci ulice Karla Šípka počítáme s uvolněním téměř pěti milionů korun z rozpočtu MO,“ dodal starosta.

Stavba sídliště Polabiny začala v roce 1960 a bytová výstavba tu trvala až do 80. let minulého století. Dnes tu žije kolem 20.000 obyvatel. Při regeneraci veřejných ploch tu vznikají nejen nová parkovací místa, a rekonstruují se komunikace, ale revitalizuje se veřejná zeleň i zpevněné plochy, vznikají dětská hřiště a v návaznosti na nové úpravy veřejného prostoru přibývá městský mobiliář.

Celkem bylo od roku 2000 v rámci Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice – Pravý břeh Labe proinvestováno přes 335 milionů korun. Realizováno bylo přes 40 dílčích projektů, díky nimž zkrásněly nejen ulice sídliště, ale také jeho náměstí, veřejná hřiště a vnitrobloky.

Zdroj a foto: Statutární město Pardubice

  •  
  •