Rekonstrukce mlýnů pro Gočárovu galerii sbírá ocenění

Pardubice – Nové sídlo Gočárovy galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích bylo ve zkušebním provozu otevřeno letos v červnu a do plného provozu se dostalo koncem září spolu s ostatními institucemi v areálu.  Díky tomu, že tato stavba byla kolaudována už na konci roku 2022, mohla být přihlášena do řady stavařských a architektonických soutěží, které se letos vyhodnocují. Je příjemnou skutečností, že v podstatě nikde neodešla s prázdnou.

„Pro nás, kteří jsme se zabývali tímto velkým projektem už od roku 2017, je to velké zadostiučinění. Uvědomuji si, že se nám přitom sešlo několik šťastných okolností. Byla to jednoznačně možnost využít evropské dotace, dále koupě budovy krajem už s rozpracovanou dokumentací pro stavební povolení architekta Petra Všetečky a jeho následný realizační projekt, s jehož nabídkou zvítězil ve výběrovém řízení. Důležitá byla i poradní role architekta Josefa Pleskota a nakonec i překonání krize ve stavebnictví v době covidu a kvalitní dokončení všech prací stavebními firmami," řekl za investora, Pardubický kraj, náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek. Dodal, že v současné době jako výhodnou okolnost vidí i úspěšné využití dalších budov v areálu včetně veřejného prostranství. „Jednoznačně znamená oživený areál jeden z vrcholů „zlatého trojúhelníku" krajského města, který tvoří zámek, Pernštýnské náměstí a právě Automatické mlýny nad řekou Chrudimkou."

Rekonstrukce památkově chráněné hlavní budovy Automatických mlýnů pro Gočárovu galerii získala krajskou cenu Stavba roku v Pardubickém kraji 2023. Stavbu tam přihlásila Společnost pro obnovu Automatických mlýnů pro krajskou galerii, kterou tvořily firmy Metrostav a Chládek a Tintěra. Porota mimo jiné napsala: Zásahy působí příjemně svými vyváženými proporcemi, zvolenými materiály a detaily. Charakter specifického architektonického stylu je i po rekonstrukci patrný z rytmizace fasád, ze zachované velikosti většiny okenních otvorů a také z parafrází původních motivů či technologií. Komise oceňuje kvalitní provedení rekonstrukce a způsob záchrany významného díla architekta Josefa Gočára.

Realizační tým získal také Cenu Inženýrské komory 2022. Ta ocenila citlivě provedené stavební práce na přestavbě hlavní budovy Winternitzových automatických mlýnů, která je od roku 2014 zařazena na seznamu národních kulturních památek. Realizační tým čelil mnoha problémům, které jsou pro rekonstrukce typické, ale s výzvou se vypořádal bravurně a pomohl vytvořit ojedinělý prostor pro kulturní život v Pardubicích.

Na vyhlášení  Grand Prix Architektů obdržel architekt Petr Všetečka Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce.  Nástrojem propagace a popularizace architektury je také Česká cena za architekturu, kterou vyhlašuje posledních 8 let Česká komora architektů. Tady získala rekonstrukce Gočárovy galerie Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu za příkladnou revitalizaci brownfieldu. Jeho zástupci ocenili, že na obnově objektu bývalé mlýnice je patrné detailní pochopení Gočárovy kompozice. Zaujala je také spolupráce všech investorů v areálu s předními českými architektonickými ateliéry, díky čemuž vzniká výjimečný projekt, který nenásilně propojuje jednotlivé budovy, veřejný prostor i řeku.

V příštím týdnu se bude vyhlašovat také soutěž Best of Realty a v neposlední řadě celostátní Stavba roku, kde je Gočárova galerie mezi 38 finalisty. Stavba byla nominována také do evropské soutěže EU Mies Award, kterou vyhlašuje jednou za dva roky Nadace Mies van den Rohe z Barcelony. Tam nyní soutěží 362 staveb z celé Evropy, mezi které odborníci vytipovali devět staveb z České republiky a jednou z nich je právě Gočárova galerie. K vyhlášení této soutěže dojde až v příštím roce.

„Říká se sice, že všechna sláva polní tráva, ale je nezpochybnitelný fakt, že nově oživená budova tu bude sloužit jistě mnoho desítek let dalším generacím. Jsem rád, že se nejen o naší budově Gočárovy galerie, ale i o celém areálu Automatických mlýnů mluví, jezdí se sem dívat lidé z celé republiky i ze zahraničí a areál povyšuje naše krajské město na zajímavou lokalitu pro bydlení, práci i turistickou návštěvu. Je to nyní také další příležitost poděkovat všem, kteří se na dobrém výsledku podíleli," řekl na závěr Roman Línek.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj