Pardubické mateřské školy otevírají dveře pro zápisy již za týden

Pardubice – Zápisy do mateřských škol v Pardubicích se budou konat již za týden 13. a 14. května 2024 přímo v prostorách 30 mateřských škol zřizovaných městem. Rodiče však mohou vyplňovat přihlášky pomocí webové aplikace zapisyms.pardubice.eu, a to až do 13. května 2024. Radnice doporučuje, aby při podávání přihlášek věnovali velkou pozornost spádovým obvodům stanoveným vyhláškou města.

Tato aplikace umožňuje vyplnit a vytisknout žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a poskytuje podrobné instrukce ohledně samotného procesu zápisu. Aby byla přihláška kompletní, je třeba ji vytisknout a nechat potvrdit dětským lékařem. „Vyplněnou žádost musí rodiče doručit do vybraných mateřských škol v době konání zápisu, který bude probíhat 13. a 14. května 2024 od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 16:00 hodin. Žádosti lze podat v tomto termínu také prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, se mohou domluvit na odboru školství, kde přihlášku ochotně vyplní a vytisknou," řekl k blížícím se zápisům 1. náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. Většina mateřských škol nabízí možnost rezervace času pro osobní podání. Od 27. května probíhá vyhodnocování přihlášek. Během tohoto období je možné sledovat průběh přijímacího řízení dítěte pod vygenerovaným číselným identifikátorem, který získají při vyplňování žádosti.

Přijímání dětí do mateřských škol, zřizovaných městem Pardubice, bude probíhat podle předem daných jednotlivých kritérií, které radnice společně s odborem školství, kultury a sportu s ředitelkami mateřských škol diskutovala s cílem chránit pardubické děti, které v Pardubicích trvale a skutečně žijí. „Kritéria zohledňují věk dítěte, jeho trvalé bydliště i skutečné bydliště. Přihlíží se, k již umístěnému sourozenci v mateřské škole, do které se dítě zapisuje. V letošním roce budou ředitelky s metodickou podporou radnice věnovat mnohem větší pozornost prokazování faktického bydliště a trvalého pobytu dětí, abychom eliminovali účelové změny trvalého pobytu, a to hlavně bezprostředně před konáním zápisu. U dětí přehlášených k trvalému pobytu od 1.1.2024 bude podmínkou pro uznání pobytu dítěte prokázání a doložení dalších dokumentů," objasnil náměstek Jakub Rychtecký.  

V letošním roce budou probíhat, oproti minulým letům, zápisy pro české děti i ukrajinské uprchlíky ve stejném termínu. Toto rozhodnutí je dáno změnou zákona ze shora, čímž se tlak při vysokém počtu na kapacity ještě zvyšuje. Ředitelky tak nemají možnost vypisovat dva termíny zápisů, jako tomu bylo v posledních dvou letech. Radnice pro základní a mateřské školy v posledních letech vybudovala 400 nových míst. Snaží se motivovat i starosty okolních obcí, aby plnili svou zákonnou povinnost a stavěli svazkové mateřské školy, a zároveň tím pomohli čelit účelovému přehlašování pobytů do krajského města. „Ve spolupráci se Starými Jesenčany a obcí Dubany chystáme přístavbu mateřské školy v Dražkovicích. V případě mateřských škol si bez dalších přístaveb kapacitně nemůžeme dovolit vytvářet společné spádové obvody. Dalších sto nových míst přinese již schválená a brzy zahájená přístavba MŠ Kamarád v ulici Teplého. Máme hotový i návrh stavby na posílení kapacit v Pardubičkách. Děláme vše pro to, abychom situaci kapacitně zvládli. Prosíme pardubické rodiče o spolupráci, aby věnovali při podávání přihlášek velkou pozornost spádovým školským obvodům, a podávali přihlášky na školky, kde fakticky a trvale bydlí," uzavřel náměstek Jakub Rychtecký.

Podrobné informace k zápisům, včetně vyplnění přihlášky naleznete na adrese: zapisyms.padubice.eu

V příštím školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro všechny děti narozené do 31. srpna 2019, tedy děti, kterým bude pět let do 31. srpna 2024. Pokud budou tyto děti plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, např. individuálním vzděláváním nebo v zahraničí, má zákonný zástupce povinnost tuto skutečnost oznámit řediteli spádové mateřské školy nejpozději do konce května 2024. 

Pro více informací a podání elektronických žádostí můžete kontaktovat: Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, tel. 466 859 531, e-mail: iva.kamenicka@mmp.cz

Autor: Ivana Dolanová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic