Kraj rozdělil peníze od státu na sociální služby, zvyšuje kapacity těch terénních

KRAJ – Únorové krajské zastupitelstvo schválilo na svém jednání rozdělení dotací pro oblast sociálních služeb ve výši 1 310 milionů korun pro 272 sociálních služeb. Tyto služby zajišťují dostupnost potřebných sociálních služeb na území celého kraje.

„Krajskou prioritou je podpora terénních služeb, jako jsou pečovatelské služby a osobní asistence, ale také služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Zároveň posilujeme zapojení  ambulantních služeb s podporou psychologů pro řešení nárůstu psychických problémů u dětí i dospělých," uvedl krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Dále bylo schváleno pro letošní rok navýšení kapacit azylových domů, osobní asistence pro osoby s autismem a sociálně terapeutických dílen, které jsou financovány z krajského projektu v rámci operačního programu Zaměstnanost plus.

„Tak, jako každý rok, v souvislosti s podporou terénních služeb, je ponechána část dotace jako rezerva na navýšení potřebného počtu hodin v pečovatelských službách a osobní asistenci. V letošním roce se jedná o částku téměř 27 milionů korun. Ta je ponechána na druhé kolo dotačního řízení právě na tyto služby a také na služby, které budou v průběhu roku vznikat nebo rozšiřovat kapacitu, jako jsou například služby sociální rehabilitace při Centrech duševního zdraví ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí," dodal Pavel Šotola.

Ilustrační foto je z Domova Simeon v Horním Jelení (SKP-Centrum), který poskytuje mimo jiné odlehčovací služby.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj