Vyjádření RfP k výběrovému řízení na zhotovitele parkovacího domu

Pardubice – Parkovací dům v blízkosti fotbalového Stadionu Arnošta Košťála a multifunkční arény postaví společnost PORR. Rozhodlo o tom představenstvo Rozvojového fondu Pardubice na svém posledním jednání.

To bylo svoláno 9. srpna a konalo se 17. srpna, na něm bylo rozhodnuto o ukončení výběrového řízení s tím, že jej vyhrála společnost PORR. Tomuto rozhodnutí představenstva předcházelo hodnocení nabídek uchazečů, koordinace procesních kroků v rámci zadávacího řízení ze strany hodnotící komise a externí poradenské společnosti, včetně koordinace odborných stanovisek spojených s vypořádáváním námitek uchazečů o tuto zakázku.

Na financování výstavby parkovacího domu budou použity finanční prostředky poskytnuté od hlavního akcionáře statutárního města Pardubice ve formě navýšení základního kapitálu, z vlastních rezerv, půjčkou od bankovního ústavu či finance získané prodejem historických budov, a to i po prověření situace na nestabilním realitním trhu.

„V současné době běží lhůta pro odvolání, pokud se žádný z uchazečů neodvolá, je Rozvojový fond Pardubice připraven s vítězem soutěže začátkem září podepsat smlouvu o zhotovení díla, aby ještě v témže měsíci mohl PORR převzít staveniště," uvedl místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti Michal Drenko.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic