Už za měsíc začne město vybírat poplatek z pobytu

Pardubice – Pardubice začnou přesně za měsíc, spolu se zahájením turistické sezony, vybírat poplatek z pobytu. Tato již avizovaná novinka by měla městu umožnit ještě větší rozvoj cestovního ruchu, jelikož vybrané prostředky půjdou právě do této oblasti. 

Poplatek bude vybírat magistrát města, konkrétně ekonomický odbor, v dubnu o tom rozhodli zastupitelé města. „Na ekonomický odbor se již zaregistrovala první desítka plátců, připomínáme, že poplatek je stanoven na 30 korun za den a povinnost jeho výběru je již od 1. července tohoto roku. Nejzazší termín pro odevzdání formuláře souvisejícího s ohlašovací povinností, který musí plátce odevzdat, je 31. července 2023. Doporučovali bychom však zvládnout registraci již v průběhu června. Podle našich odhadů by se to mělo týkat více než 100 provozovatelů ubytování na území města," vysvětluje námětek pro ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že se radnice rozhodla raději obeslat plátce také napřímo. 

Příjmy z cestovního ruchu v cestovním ruchu také zůstanou. „Příjmy, které tento poplatek vygeneruje, budeme vracet zpět do cestovního ruchu, jelikož peníze využijeme na rozvoj turistických aktivit. Pomůže nám to mimo jiné také posílit marketing a propagaci města, a to nejen uvnitř Pardubic, ale i mimo region, což by k nám mělo přilákat také více turistů," informuje náměstek pro cestovní ruch René Živný s tím, že zavedení ubytovacího poplatku naplňuje Strategii cestovního ruchu, která cílí právě na efektivnější marketing.

Částka vybraná z ubytovacího poplatku bude určena například na Turistické informační centrum Pardubice a Turistickou oblast Pardubicko, které mají marketing a propagaci turismu na starosti. „Hned po zavedení poplatku jsme v květnové změně rozpočtu, tedy ještě před zahájením hlavní turistické sezóny, uvolnili 2 miliony korun navíc na propagaci cestovního ruchu. Příjmová stránka rozpočtu města pak bude doplněna na podzim v návaznosti na reálně vybrané prostředky," podotýká náměstek Rychtecký a dodává, že příjmy jsou odhadovány v řádu jednotek milionu korun.

Poplatníkem místního poplatku z pobytu bude osoba, která není ve města přihlášena, avšak je jí na území města poskytován krátkodobý úplatný pobyt, tedy pobyt, který není delší než 60 po sobě jdoucích dnů a který má rekreační, turistickou, ale třeba i obchodní a pracovní povahu. Poplatek bude hrazen za každý den pobytu, vyjma dne prvního, přičemž jeho sazba je v návrhu vyhlášky stanovena na 30 korun. Plátcem, který bude poplatek odvádět magistrátu, pak bude provozovatel ubytovacího zařízení, jenž bude mít vůči správci (magistrátu) ohlašovací povinnost a platby bude odvádět čtvrtletně.

V souladu se zněním zákona o místních poplatcích radnice rovněž vydefinovala okruh osob, které budou od poplatku osvobozeny. Jedná se o osoby mladší 18 let, nevidomé, osoby s průkazem ZTP/P, osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních či osoby vykonávající sezonní práce.

Plátci poplatku mohou vyplněný ohlašovací formulář správci předat osobně či zaslat na adresu Magistrát města Pardubic, ekonomický odbor, oddělení daní a daňových pohledávek, náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice, nebo doručit elektronicky prostřednictvím datové schránky: ukzbx4z. Platební údaje potřebné pro odvod poplatku obdrží plátce od magistrátu po podání vyplněného formuláře. Formulář související s ohlašovací povinností je spolu se všem dalšími informacemi také k dispozici na webu města.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic