Učitelky z dětské chirurgie a zdravotní klaunky rozdávaly předvánoční radost…

Pardubice – Léčení v Pardubické nemocnici některým pacientům zpříjemnily učitelky z dětské chirurgie a zdravotní klaunky. Připravily pro ně vánočně laděné pásmo písniček a humoru.

Předvánoční atmosféra okořeněná laskavým humorem vstoupila do pokojů některých pacientů Pardubické nemocnice. Postaraly se o ni učitelky z oddělení dětské chirurgie, které se rozhodly nemocným zpestřit adventní čas. Společně se zdravotními klaunkami připravily pásmo písniček, s nímž pacientům zpříjemnily léčbu v nemocnici.

„Doufáme, že aspoň na chvíli zapomněli na svoje zdravotní trable a užili si s námi pohodu. A díky zdravotním klaunkám se i pobavili,“ řekly učitelky ze školy při zdravotnickém zařízení Monika Pilátová a Lucie Kroupová, které se starají o pacienty z oddělení dětské chirurgie.

Před rokem si pro ně poprvé připravily vánočně laděné písničky s kytarovým doprovodem, které si společně zazpívaly s dětmi a jejich rodiči u vánočního stromečku na oddělení. Shodou okolností se k nim přidali i zdravotní klauni, kteří v tu dobu zavítali mezi malé pacienty. „Nápad se líbil, tak jsme společně zahráli a zazpívali i na sousední ortopedii,“ poznamenala Monika Pilátová.

Učitelky z dětské chirurgie a zdravotní klaunky rozdávaly předvánoční radost
« 1 z 8 »

Letos předvánoční hudebně-humorné pásmo ještě vyšperkovaly a vydaly se potěšit pacienty i na dalších odděleních. Společně se zdravotními klaunkami dr. Drahuškou Drobnou a sestrou Blážou Kotrlou, v civilu Šárkou Müllerovou a Lucií Dlabolovou, rozdávaly radost a potěšení na neurologii, geriatrii a ortopedii. Řada pacientů se nedala dvakrát pobízet a ke zpěvu vánočně laděných písniček se s chutí přidala. „Jeden pán si dokonce s klaunkami i zatancoval,“ usmála se Monika Pilátová.

A protože se blíží vánoční svátky, rozdávaly se i dárky. Byly speciální. Malé andělíčky vyráběli pacienti z oddělení dětské chirurgie. „Dělali je s tím, že jsou určené pro jiné nemocné. Moc se snažili, aby se jim líbili,“ poznamenala Lucie Kroupová a dodala: „Andělíčci potěší také klienty Domova pro seniory u Kostelíčka. S kolegyní jim na začátku nového roku půjdeme také zahrát a zazpívat a andělíčky máme připravené i pro ně.“

Zdroj a foto: Pardubická nemocnice / Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

  •  
  •