Dostavba křižovatky u Doubravic se otevře o 3 měsíce dříve…

Pardubice – V sobotu 14. 12. bude dokončena dostavba mimoúrovňové křižovatky Doubravice v Pardubicích na “hradubické” u Globusu.

V rámci stavby byla stávající mimoúrovňová křižovatka silnic I/36 a I/37 doplněna o vratnou větev pro směr od Hradce Králové a novou připojovací větev od křižovatky na čtyřpruhovou silnici I/37.

Nová úprava umožní ve všech směrech mimoúrovňové křižovatky pouze pravá připojování a odbočování, čímž bude výrazně zvýšena bezpečnost i průjezdnost křižovatky.

Stavbu se podařilo zprovoznit s tříměsíčním předstihem, za což bychom rádi poděkovali všem, kteří se na výstavbě podíleli.

Zdroj a mapa: Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD

  •  
  •