Svitavská konference se zaměřila na komunikaci a vztahy na pracovišti nemocnice…

Svitavy – Soulad v pracovním kolektivu, bezproblémová komunikace mezi kolegy. To je velice důležitý aspekt funkčnosti prostředí v zaměstnání. Významnou měrou ovlivňuje pracovní výkonnost každého zaměstnance. Pokud jsou narušeny, negativní odraz v pracovní výkonnosti na sebe nenechá dlouho čekat. Platí to o každé sféře lidské činnosti, zdravotnictví nevyjímaje. V něm hraje komunikace velmi důležitou roli.

I proto byla letošní odborná konference Svitavské nemocnice zaměřena právě na tuto problematiku. Její třináctý ročník nesl název „Jak si vytvořit funkční vztahy na pracovišti a co člověk musí znát, aby mohl mít harmonické vztahy se svými blízkými“. Konala se 5. března v Multikulturním centru Fabrika pod záštitou starosty města Svitavy Davida Šimka.

V zaměstnání trávíme velkou část života. Proto jsou vztahy a dobré pracovní prostředí velmi důležité pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče. To byl hlavní impuls k výběru tématu pro letošní konferenci,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Svitavské nemocnice Pavla Angelová. „Pokud nejsou vztahy na pracovišti v pořádku, necítíme se v zaměstnání dobře a máme tendenci ho opustit. Z tohoto důvodu je konference zaměřena na jediné, ale velmi obsáhlé téma. Chceme, aby si účastníci odnesli co nejvíce nových poznatků o tom, jak zlepšit komunikaci a vztahy na pracovišti, aby byli v práci spokojeni,“ dodala Martina Blaževská, vrchní sestra a manažerka interních oborů Svitavské nemocnice a zároveň jedna z organizátorek této odborné akce.

Konference byla pojata netradičně. Měla totiž pouze jediného přednášejícího. Ovšem velmi fundovaného. O tématice vztahů a komunikace hovořil Pavel Svobodník, který se již patnáct let věnuje školení a vedení kurzů v oblasti prodeje, komunikace, vyjednávání, vedení lidí, managementu a osobního rozvoje. Dlouhodobě spolupracuje s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

„Přímo v nemocnicích jsem strávil mnoho hodin. Chtěl jsem pochopit, jak toto prostředí funguje, protože je velmi specifické. Problematika mě uchvátila. A hlavně jsem viděl obrovský efekt, když jsme v daném zařízení zanechali dobrou stopu,“ řekl Pavel Svobodník.

Pro více než sto účastníků z řad nelékařských zdravotnických pracovníků si připravil tři bloky přednášek. Hovořil o tématech a dovednostech blízkých každému člověku, leč jejich ovládání už tak samozřejmé není.

„Pořád mě překvapuje nevědomost, mezi lidmi je jí velké množství. Jsem přesvědčen, že dobrých čtyřicet procent zúčastněných slyšelo tyto věci poprvé. Přitom je to základní nauka. To nejsou žádné vědecké záležitosti. To by měla být výbava, s níž každý jdeme do života. A že se to budeme učit a pochytávat až tehdy, když jsme v nějakých rolích. Je to jako násobilka. Komunikační násobilka,“ pronesl Pavel Svobodník.

V každém lidském oboru je správná komunikace nesmírně důležitá. O zdravotnictví to platí snad dvojnásobně. Navázání vztahu s pacientem a jeho blízkými má nezpochybnitelný vliv na průběh jeho léčení. „Účastníci konference jsou určitě tímto směrem natrénováni. Ale moje snaha je obrácena směrem do týmu,“ upozornil Pavel Svobodník. „Velmi málo se dbá na to, jak komunikujeme mezi sebou. Prošel jsem mnoho organizací a viděl jsem, že se na to neklade zvlášť velký důraz. Ale jak můžu poskytovat kvalitní službu a být v práci spokojený, když nemám dobrý pocit z toho, že pracuji s tou či onou kolegyní nebo kolegou? Nemusím s nimi mít přátelské nebo kamarádské vztahy, stačí minimálně respektující,“ dodal.

Jeho přednáškové bloky na svitavské konferenci měly vést k poznání účastníků o důležitosti komunikace, o jejím správném nastavení a rozvíjení a o navázání kvalitních vztahů. „Byl bych nesmírně rád, kdyby účastníci odnesli vědomí, že komunikace je dovednost a že je potřeba na ní pracovat. V ovládání komunikace neexistuje cíl, ale cesta je cíl. Čím více budeme v komunikaci zdatní a budeme ovládat různé techniky jejího používání, tím budou naše pracovní i soukromé vztahy kvést. Jsem o tom přesvědčen a praxe mi to potvrdila,“ řekl Pavel Svobodník.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje

  •  
  •