Start kotlíkových dotací se blíží, žádosti je nutné připravit k odeslání…

Pardubice – Koncem září vyhlásil Pardubický kraj 3. výzvu na kotlíkové dotace pro fyzické osoby. V současné době je už u Krajského úřadu Pardubického kraje registrováno téměř 800 žadatelů. Ti musí nyní správně vyplnit žádost, aby ji mohli 31. října 2017 v 6:30 hodin ráno elektronicky odeslat.

Chtěla bych upozornit všechny už registrované zájemce, aby neotáleli s vyplněním samotné žádosti, nenechávali to na poslední chvíli. Je možné, že se budou potřebovat při vyplňování ještě o něčem poradit s našimi pracovníky, tak ať na to mají časovou rezervu. Jinak by se mohlo stát, že je po rozhodném datu přeskočí v pořadí žadatelé, kteří již žádost vyplněnou mají," radí Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Pardubického kraje.

Zatím je evidován značný rozdíl mezi počtem registrací a počtem žádostí finálně připravených k odeslání. Po kompletním a správném vyplnění formuláře žádosti, je nutné nejpozději do 30. října 2017 stisknout tlačítko „připravit k odeslání". Žadatel následně obdrží e-mail s odkazem, na který klikne 31. října a otevře obrazovku pro samotné odeslání žádosti.

Podmínky výzvy a návod k vyplnění žádosti naleznou žadatelé na adrese:www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Jsou zde uvedeny i kontakty na pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, kteří zájemcům případně poradí.

Zdroj a foto: Pardubický kraj