Projekční práce na Centru služeb pro osoby bez přístřeší započaly

Pardubice – Plánované vybudování bezbariérového azylového domu pro muže doplněného o nízkoprahové denní centrum, ordinaci pro osoby bez přístřeší a noclehárnu pro muže a ženy je významným krokem směrem k poskytování adekvátních sociálních služeb pro město. Cílem projektu je zvýšit dostupnost a efektivnost služeb pro lidi v nouzi. Centrum bude umístěno v ulici Na staré poště, kde již nyní fungují dvě z těchto služeb. Na radnici již proběhlo úvodní pracovní jednání s vítězem veřejné soutěže společností Digitronic cz, která má za úkol zpracovat všechny stupně projektové dokumentace. 

Na území města se nachází dva azylové domy, které provozuje organizace SKP Centrum– z toho jeden z toho je určený pro muže a druhý pro ženy a matky s dětmi. U azylového domu pro muže a noclehárny pro muže sídlících v Milheimově ulici je dlouhodobě upozorňováno ze strany provozovatele na nedostatečné a nevyhovující prostředí pro klienty. „Hraniční kapacita a praktická neřešitelnost bezbariérového přístupu ve stávajícím objektu jsou velkým problémem s ohledem na klientelu poskytovaných sociálních služeb. Řešením tohoto dlouhodobě nepříznivého stavu je výstavba nového kontejnerového třípodlažního objektu s azylovým domem pro muže v horních patrech s kapacitou 23 osob v sedmi dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích a nízkoprahovým denním centrem v přízemí s kapacitou až 35 míst. V centru počítáme i s dalšími službami v podobě velmi dobře fungující ordinací pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ale i noclehárnami, pro muže s kapacitou 12 lůžek a pro ženy 9 lůžek," shrnuje podobu nového Centra služeb pro osoby bez přístřeší 1. náměstek primátora zodpovědný za rozpočet, sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že právě kontejnerový systém je zvolen s ohledem na možnost v případě dalšího vývoje v území, a v případě potřebnosti, v budoucnosti zařízení přesunout do jiné lokality. 

„Současný objekt nízkoprahového denního centra se kompletně zbourá, s tím že charakter a atmosféra ulice zůstane zachována a vystaví se zde nový objekt kontejnerových služeb. Zajištění provozu jednotlivých organizací s respektováním pravidla, že se klienti nesmí potkávat, představuje značnou výzvu. Proto je nutné dodržet dispoziční členění. Klienti budou přicházet z ulice Na Staré poště, zaměstnanci zadními vstupy přes sousední areál, kde je možné i parkování osobních automobilů. Pro členění bude použita nejzákladnější forma kontejnerová stavby. Celý objekt bude samozřejmě kompletně bezbariérový," okomentoval návrh stavby, ze kterého budou projekční práce vycházet architekt Vítězslav Táborský z Air atelier. 

Při zpracování studie byly na konci roku 2022 investiční náklady odhadovány ve výši 65 milionů korun. „Máme za sebou první pracovní jednání s dodavatelem. Zahájili jsme projekční práce ve všech stupních včetně dokumentace pro provedení stavby a propočtu celkových finálních investičních nákladů. V rámci této investice bychom chtěli usilovat o dotace z IROP na budování infrastruktury sociálních služeb, pokud bude možnost. Výhodou kontejnerové výstavby je také jeho rychlost, kterou odborníci odhadují na 6 až 9 měsíců včetně demolice původních objektů," objasnil informace k potenciálnímu financování projektu náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že část peněz by na tento projekt mohlo město získat možným prodejem původního objektu azylového domu sídlícího v Milheimově ulici. Město bude chtít po projektantech také prověřit adaptivní opatření na kontejnerovém systému. „Prověříme také možnost dotací na zelené střechy. Pokud by se to podařilo, tak i kontejnery by mohly být vhodné pro instalaci zelených střech v přízemní části objektů noclehárny a ordinace lékaře pro lidi bez přístřeší," doplnila náměstkyně pro životní prostředí Jiřina Klčová.

Radnice počítá s tím, že pro provozovatele SKP Centrum a stávající ordinaci bude muset v případě realizace zajistit na přechodné období prostory, aby mohli pokračovat v přijímání potřebné pomoci a péče. Vybudování nového azylového domu a doprovodných služeb potvrzuje závazek města k poskytování sociální péče a podpory pro všechny své obyvatele, které vyplývají z Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících zdravotních služeb na území města Pardubic. 

Autor: Ivana Dolanová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic