ORL klinika nabízí vyšetření zaměřené na obtíže při polykání…

Pardubice – ORL klinika Pardubické nemocnice nabízí vyšetření zaměřené na obtíže s polykáním. Uskuteční se 17. prosince 2019 v rámci 9. světového dne polykání.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice se připojuje k „9. světovému dni polykání“ (9th  World Swallowing Day) a nabízí nemocným vyšetření zaměřené na obtíže při polykání. Vyšetření je určeno především pacientům s kašlem při jídle a pití, bolestí při polykání, nebo necíleném hubnutí při obtížném polykání.

Vyšetření je zdarma, bez předchozího objednání. Uskuteční se v úterý 17. prosince 2019 od 10.00 do 14.00 hodin ve foniatrické ambulanci ORL kliniky (budova č. 6). Pacientům bude v indikovaných případech předán kontakt k objednání do specializované poradny pro poruchy polykání.

ORL klinika Pardubické nemocnice se poruchami polykání a zejména speciálními vyšetřeními zabývá od roku 2007. Je prvním pracovištěm v ČR, které začalo s využitím flexibilní endoskopie k diagnostice a ve spolupráci s klinickým logopedem i k terapii poruch polykání (Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing). Převzala a do praxe uvedla v zahraničí využívanou metodiku vyšetření pomocí barevně odlišené stravy různé konzistence. Dále ve spolupráci s radiodiagnostickým pracovištěm rozvinula provádění videofluoroskopie (vyšetření polykání kontrastní látky pomocí RTG přístroje).

MUDr. Iva Bártová, zástupce primáře, vedoucí lékař poradny pro poruchy polykání
Mgr. Renata Coufalová, klinický logoped

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

  •  
  •