Parkoviště u Chrudimky nabídnou celodenní zvýhodnění…

Pardubice – Od Nového roku se změní režim parkování na Tyršově nábřeží v úseku od Jahnovy ulice po lávku přes Chrudimku u Sokolovny a na parkovišti U Mlýnů. Dál zde bude fungovat parkování na časově omezenou dobu, zároveň si zde však bude možno za 60 korun zaplatit parkování na celý den.

„Po prvním zhodnocení nastavení nového systému parkování v Pardubicích reagujeme na poznatky za posledních zhruba sedm měsíců, tedy za dobu jeho platnosti. V minulosti byla místa na Tyršově nábřeží a parkovišti U Mlýnů využívána převážně k dlouhodobějšímu parkování, zejména lidmi dojíždějícími autem do práce. My jsme se na jaře rozhodli nabídnout tato místa k využití rezidentům a návštěvníkům města v hodinovém režimu. Po první analýze, která potvrdila, že tato cílová skupina nemá o parkování v této lokalitě velký zájem, upravujeme režim tak, aby zde bylo možno, za poplatek 60 korun, parkovat celodenně,“ řekl náměstek primátora s gescí za dopravu v Pardubicích Petr Kvaš.

Pardubice na jaře letošního roku po letech sáhly k úpravě regulace parkovného v centru jako prvnímu kroku na cestě ke Smart Parkingu. Navýšení cen, úpravu režimu na některých parkovištích a zřízení záchytného parkoviště, na němž lze automobil na celý den odstavit za pět korun, považuje náměstek Kvaš za první krok k tomu, aby se ulevilo dopravě v centru, zvýšil se komfort motoristů a také jejich platební kázeň. Po zhruba půlročním sledování vytíženosti jednotlivých parkovacích ploch město reaguje na výsledky první změnou – úpravou režimu parkování ve dvou lokalitách. Dalším krokem bude modernizace parkovacího systému, jejímž výsledkem bude mimo jiné navigace řidičů na nejbližší volná parkovací místa, a tedy i úbytek vozů křižujících centrum města ve snaze najít volné místo k zaparkování. Má přispět i ke zlepšení platební kázně motoristů a správcům parkovišť poskytnout přehled o využívání parkovacích míst, včetně informací o tom, zda je využívají návštěvníci či rezidenti. „Město tak bude mít v ruce nástroj pro objektivní rozhodování o tom, jakou funkci má konkrétní parkovací plocha plnit,“ dodal náměstek. Příkladem může být právě Tyršovo nábřeží, které mohu přes den využívat k dlouhodobějšímu stání zaměstnanci blízkých úřadů a večer může sloužit lidem přijíždějícím do města za zábavou.

Stejně jako většina velkých měst se i Pardubice potýkají s nedostatkem parkovacích míst v centru. Ze 3835 parkovacích míst je jich tu více než 80 procent využíváno ve smíšeném režimu, tedy parkují na nich jak rezidenti, tak návštěvníci města. Centrum města je rozděleno do tří parkovacích zón, pro každou z nich platí samostatné rezidenční karty, vydávané pro konkrétní vozidlo. Od roku 2020 si budou moci podnikatelé a firmy mající sídlo v parkovací zóně zakoupit kartu, na níž nebude uvedena SPZ vozidla. Zároveň město ruší možnost zakoupení parkovacích karet zastupiteli města, kteří ve vyhrazené zóně nebydlí.

Mapa s vyznačením veřejných prostranství, podléhajících zpoplatnění, je součástí nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která bude zveřejněna na webu města stejně jako ceník placeného stání, který je součástí nařízení o placeném stání na veřejných komunikacích.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

 
 
 • Pardubicko dokončilo svoji strategii pro cestovní ruch…
 • Pardubice – Rok práce na strategickém dokumentu týkajícím se cestovního ruchu mají za sebou jeho aktéři v krajském městě i v oblasti

   
   
 • Primátor Charvát: Nekoupit spalovnu v Rybitví se ukázalo jako promarněná příležitost…
 • Pardubice – Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna

   
   
 • Manželka ho nepřijala, záchytka ano…
 • Pardubice – Předem varujeme, že lihovina, na jejíž etiketě je azbuka, bývá určena jen zkušeným pijákům. Ti méně zdatní okusí

   
   
 • Pro Bylany je prioritou přestavba obecního úřadu a přístavba požární zbrojnice…
 • Chrudimsko – Hejtman Martin Netolický navštívil ve čtvrtek odpoledne obec Bylany nedaleko Chrudimi. Se starostou Tomášem Hrubým hovořil především o

   
   
 • GRAND Festival smíchu předznamená Kuličkiáda smíchu…
 • Pardubice – Tradičním předskokanem GRAND Festivalu smíchu, jehož 22. ročník bude Východočeské divadlo Pardubice hostit od 24. do 31. ledna,