Zastupitelé schvalovali převody majetku…

Pardubice – Zastupitelstvo Pardubického kraje v prosinci schvalovalo také 35 majetkových záležitosti. Jedná se zejména o převody pozemků mezi krajem, obcemi a dalšími organizacemi, ale také o nákup nemovitostí nebo předání nového majetku organizacím, které kraj zřizuje.

„V letošním roce jsme postavili několik nových nemovitostí pro naše organizace v sociálních službách, které jim nyní majetkově předáváme. Domov pod hradem Žampach získává například budovy a pozemky v Letohradě, kde vyrostly domky pro jejich klienty, a Domov na zámku Bystré bude vlastnit zahradní domek a skleník v Poličce a zahradní pergolu s přístupovým chodníkem v Bystrém. Pro Domov u Studánky v Anenské Studánce kraj zakoupil bytovou jednotku v České Třebové, kam se po rekonstrukci přesunou tři až čtyři klienti do chráněného bydlení,“ vysvětli 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

K bezplatným převodům pozemků přistupuje Pardubický kraj spolu s obcemi nebo státními organizacemi v případech silnic, chodníků, koryt vodních toků, cyklostezek, a podobně.  „Například městu Česká Třebová převádíme pozemek pod kontejnery, městu Slatiňany pozemek pod rekonstruovaným chodníkem, Litomyšli pozemky pod místní komunikací, Rosicím pozemek pod veřejným prostranstvím, Jevíčku pozemek pod nářaďovnou u atletického hřiště nebo Pardubicím pozemek pro dopravní napojení nadjezdu z nemocnice do areálu Tesla nemocnice,“ dodal Línek.

Zastupitelé rovněž schválili smlouvu o spolupráci mezi Pardubickým krajem a městem Letohrad týkající se výstavby nové tělocvičny včetně parkovací plochy pro Průmyslovou střední školu Letohrad.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •