Opravy Larischovy vily pokračují. Kraj prozatím podpořil legionáře 17 miliony…

Pardubice – Larischova vila v Pardubicích je místem nedílně spojeným s ležáckou tragédií, od které v příštím roce uplyne 80 let. Československá obec legionářská, která je vlastníkem objektu, zde za výrazného přispění Pardubického kraje provádí nákladnou rekonstrukci tak, aby mohl sloužit veřejnosti jako připomínka celého období heydrichiády. O dalším postupu prací jednali v pondělí se zástupci Československé obce legionářské hejtman Martin Netolický a náměstek Roman Línek.

„Práce na Larischově vile úspěšné pokračují a je nutné zajistit další financování. My jsme z krajského rozpočtu uvolnili více jak 17 milionů korun s tím, že k 15 milionům jsme se zavázali v rámci uzavřeného memoranda. Stejně tak svůj závazek splnilo město Pardubice. V tuto chvíli chceme jednat se státem, aby se v rozpočtu našly prostředky na další práce. Bez větších pochyb se totiž jedná o památku celostátního významu," řekl hejtman Martin Netolický.

Podle náměstka hejtmana pro oblast kultury a investic Romana Línka by bylo vhodné aktualizovat uzavřené memorandum. „Chceme jednat s ministerstvem kultury, abychom případně upravili memorandum, ze kterého by byly patrné konkrétní finanční závazky. Nikdo z nás nechce, aby se případně práce na této národní kulturní památce z důvodu nedostatku financí zastavily," řekl Línek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj