Elektrokoloběžky, kam se podíváš. „Regulovat jejich počet nyní město nemůže," říká první náměstek pardubického primátora Kvaš…

Pardubice – Elektrokoloběžky, kam se podíváš. Tak to v poslední době vypadá v Pardubicích. „Nyní jsou ve městě dva provozovatelé a oba mají přes 100 koloběžek. Pro mě je to hodnota hraniční, ale bohužel, možnost stanovit orgány samosprávy maximální počet koloběžek ve městě současný právní řád neumožňuje," konstatoval první náměstek pardubického primátora Petr Kvaš, v jehož gesci je i doprava.

Stanoviště pro koloběžky mají být jasně označená

„Naše možnosti vystupovat direktivně jsou v podstatě nulové a snažíme se tedy jít se společnostmi cestou společné komunikace a hledání kompromisů. Momentálně máme schválenou druhou verzi memoranda, která se snaží reagovat na z našeho pohledu stále příliš vysoký počet negativních jevů spojených s odkládáním koloběžek. V brzké době přejdeme od virtuálních stanovišť, které dávají moc velkou volnost odložit koloběžky, na stanoviště pevná, jasně označená plochou a piktogramem. Dohodli jsme i zakázané zóny, například historické centrum, a zóny s omezenou rychlostí pro zvýšení bezpečnosti chodců. Na druhé straně jsou stovky spokojených uživatelů, kteří denně tento způsob dopravy používají," vyjádřil se první náměstek pardubického primátora, podle něhož je radnice s provozovateli elektrokoloběžek v kontaktu pravidelně.

Označení stanovišť zaplatí sami provozovatelé

„Text nového znění memoranda je výsledkem vzájemné komunikace. V tuto chvíli společně pracujeme na optimálním počtu pevných stanovišť ve městě. Dohodli jsme formu označení i to, že ho zaplatí sami provozovatelé. Samozřejmě, že pod slovem optimální si představují obě strany poněkud jiné počty," přiznal Petr Kvaš a dodal, že na magistrátu zaznamenali i stížnosti spojené s elektrokoloběžkami.

Stížností město zaznamenalo v řádu desítek

„Jde o stížnosti v řádu desítek. Nejčastěji na elektrokoloběžky, které jsou nesprávně zaparkované a překáží. Rychlost, nehlučnost a dynamika jízdy mohou v některých místech přinášet pocit ohrožení, zejména v případě, že se řidič chová k ostatním bezohledně. Pochopitelně je potřeba nejen připomínat, ale i vynucovat dodržování pravidel silničního provozu orgány policie, zejména zákaz jízdy po chodníku," zdůraznil první náměstek pardubického primátora.

Koloběžky Bolt pro 18+| foto: redakce Pardubice ŽIVĚ

Až dvě procenta jízd skončí mimo stanoviště

„Problémy parkování se, doufám, vyřeší spolu s pevnými stanovišti. Podle dat obou provozovatelů až dvě procenta jízd skončí z důvodu technických či nedodržení provozních podmínek mimo stanoviště. Pak nelze než spoléhat na to, že uživatel k parkování vybere adekvátní místo, s čímž se bohužel setkáváme minimálně. Co nelze ovlivnit, je i manipulace třetích osob, které se rovněž nedá zabránit a pouze urychlená reakce provozovatele, který koloběžky uklidí, může snížit nepříznivé následky," pokračoval Petr Kvaš.

Výraznou změnu by mohla podle něj přinést i novela zákona o pravidlech silničního provozu, jež by umožnila nařídit odtah vozidla (a tedy i koloběžky) z chodníku. „V tomto případě si však na výsledek ještě budeme muset počkat. Porušování pravidel silničního provozu mohou řešit preventivní programy a zvýšená činnost policie," doplnil náměstek.

Strážníci evidují hlavně stížnosti na nebezpečnou jízdu

Se stížnostmi, které jsou spojené s provozováním elektrokoloběžek, se lidé obrací rovněž na pardubickou městskou policii. „Kromě těch oficiálních evidujeme i ty, co se objevují například na sociálních sítích," podotkl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

„Pokud nás někdo upozorní na nebezpečnou jízdu, což se v Pardubicích děje, tak ne vždy to lze ihned řešit. Musí být na místě hlídka," řekl mluvčí strážníků. „Časté je, že lidé s koloběžkami jezdí po chodníku. To pochopitelně správné není. Koloběžky na chodník nepatří. Jsme si vědomi toho, jaká je v Pardubicích dopravní situace, a tak se snažíme být do určité míry benevolentní. Samozřejmě, všechno má své hranice, a tak uživatele koloběžek upozorňujeme na to, že by měli respektovat aktuálně platná pravidla. A pokud už chodník ke své jízdě využívají, měli by brát co největší ohled na chodce," zdůraznil Jiří Sejkora, podle něhož strážnici uspořádali i několik preventivních akcí.

Městská policie Pardubice pořádá i preventivní akce, kde vysvětluje, jak jezdit na elektrokoloběžce. Foto: Městská policie Pardubice / Jiří Sejkora

Děti by na koloběžce měly mít helmu

„Na nich jsme mimo jiné zdůrazňovali, že děti nebo mladí lidé by měli na koloběžce mít i helmu. Bohužel to ještě stále není tak zažité, jako třeba u jízdních kol," nechal se slyšet mluvčí pardubické městské policie, která podle jeho slov situaci pravidelně monitoruje. „V minulých týdnech jsme zvýšený dohled věnovali ulici 17. listopadu. Zde jsme se kromě jízdních kol zaměřovali rovněž na koloběžky," sdělil Jiří Sejkora. „V některých případech došlo i na sankce. Většinou šlo o symbolické částky. Padaly pokuty ve výši 100 až 200 korun," upřesnil pro Pardubice ŽIVĚ mluvčí strážníků.

Městská policie Pardubice pořádá i preventivní akce, kde vysvětluje, jak jezdit na elektrokoloběžce. Foto: Městská policie Pardubice / Jiří Sejkora

Nespadají už do kategorie motocyklů?

„Kromě sdílených koloběžek se v Pardubicích objevují též soukromé koloběžky. Při nákupu větších a silnějších strojů by si každý měl ověřit, jestli už nespadají do kategorie motocyklů, kdy je potřeba nejen helma, ale také mít sjednané povinné ručení," připomněl Jiří Sejkora.

„V případě koloběžek jsme zaznamenali i stížnosti spojené s tím, že mohou někoho oslňovat. Chápeme, že to může být pro ostatní nepříjemné, ale je to pořád menší zlo, než kdyby jezdily neosvětlené," uvedl mluvčí strážníků, kteří ve městě registrují i odkládání elektrokoloběžek na ne zcela vhodná místa.

U Myslivny bývá víc koloběžek, než by mělo

„My, jako městská policie, tuto záležitost můžeme řešit, pokud koloběžka tvoří překážku v silničním provozu. Ale jsme si vědomi toho, že například u Myslivny se občas sejde elektrokoloběžek víc, než by mělo. Největší potíž ovšem je, když se někomu stroj vybije, tak ho většinou už na určené stanoviště nedoveze a položí ho tam, kde ho zrovna napadne," uzavřel Jiří Sejkora.

Houkající koloběžky ve dne i v noci na sídlišti Karlovina| foto: redakce Pardubice ŽIVĚ

Autor: Tomáš Dvořák – Pardubice ŽIVĚ
Foto: Městská Policie Pardubice / Jiří Sejkora a redakce Pardubice ŽIVĚ