Město a kraj řeší budoucí rozvoj letiště Pardubice, v příštích letech je čekají velké výzvy

Pardubice – Dostavba terminálu. Částečná energetická soběstačnost. Parkování v areálu. To jsou hlavní témata, o kterých v současných dnech hovoří akcionáři pardubického letiště. Magistrát i kraj budou své priority projednávat na společném jednání radních v příštím týdnu. Také se řeší, jak na rozvoj areálu sehnat potřebné peníze.

S kolegy z magistrátu se budoucností letiště intenzivně zabýváme. Pardubický kraj sice vlastní jen 34 % společnosti, ostatních 66 % náleží městu Pardubice, ale jsem rád, že se na principech a přístupu k záměru shodujeme. Dostavba terminálu, zkvalitnění parkování i fotovoltaika v areálu nejsou projekty pouze na letošní rok, ale spíše roky. Proto už teď musíme začít řešit nejenom, kde získáme peníze, ale například se zavčas zabývat i dopravní situací u letiště. Pokud chceme areál rozvíjet, navyšovat počet linek, letů a odbavovat více lidí, tak musíme také počítat s tím, že se nám zvedne v území doprava a my musíme zavčas reagovat například modernizací silnic, vybudováním parkovacích míst a brát ohled na obyvatele. Proto jsem doporučil nechat vypracovat studii a řešit budoucí dopravní situaci komplexně a hned při přípravách rozvoje letiště," řekl k jednání náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Pro rozvoj letiště je klíčová zejména dostavba nadzemního podlaží terminálu. Investice za odhadovaných zhruba 80 milionů korun počítá s vybudováním nové odletové brány, toalet či zázemí pro zaměstnance. „Díky tomu bude možné zvýšit komfort cestujících, personálu a samozřejmě i přepravní kapacitu. S kolegy jsme toho názoru, že potřebné peníze by letiště mělo získat prodejem některých méně využívaných budov a pozemků a tyto finance následně použít k zajištění svého rozvoje. Investice jsou nutné pro to, aby se letiště stalo plnohodnotným poskytovatelem služeb a přilákalo cestující. Nicméně tento záměr musíme probrat na společném jednání rady města a kraje," uvedl za magistrát náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal.

Samospráva nicméně dopředu avizuje, že nehodlá odsouhlasit plošný prodej majetku letiště. „Máme vytipované některé budovy v severní části letiště, konkrétně starý terminál a administrativní budovu. Na základě analýzy vedení společnosti zvažujeme i možný prodej dalších nemovitostí v areálu, ideálně však po jednotlivých částech. Nicméně naší prioritou je prodej nevyužívaných či málo využívaných budov, jejichž provoz je ztrátový a nutné opravy by stály miliony korun. Chceme je nabídnout zájemcům, prodat je za nejvýhodnější ceny a tyto peníze použít pro rozvoj letiště. Podle současných odhadů by prodej nevyužívaných budov měl přinést potřebné finance," sdělila náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Vyrůst má nový hangár, počítá se i se solárními panely

V příštích letech by mohlo dojít i k výstavbě nového hangáru. Projekt, jehož náklady se v současné době odhadují na zhruba půl miliardy korun, by však nemělo financovat samotné letiště, ale soukromý investor. „Ten by v hangáru prováděl opravy i údržbu letadel, letiště by mělo zisk z pronájmu a poplatku za přílet a odlet letadel, která by do hangáru mířila," dodal ředitel pardubického letiště Ivan Čech a popsal i třetí velký projekt pro následující roky: „V současné situaci se samozřejmě zabýváme i možnými úsporami elektrické energie, proto chceme v areálu instalovat fotovoltaické panely na střechy budov a na volných pozemcích, samozřejmě při zajištění bezpečných vzdáleností od ranveje a technického vybavení, a alespoň částečně tak být v tomto směru soběstační."

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj