Kraj v Přelouči dokončuje úpravy internátu své střední školy

Pardubicko – S novým starostou Přelouče Martinem Šmídem a místostarostou Ivanem Moravcem se v úterý dopoledne setkali hejtman Martin Netolický a krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. Řeč byla mimo jiné o budování Labské cyklostezky, opravách silnic, nové bytové výstavbě či rozvoji krajského školství ve městě.

„V přímé blízkosti nadjezdu nad železniční tratí u autobusového nádraží směrem z města na Břehy se kříží ulice Sportovní a Hradecká. Po dohodě s vedením města zkusíme zpracovat studii na možné dopravní řešení, které by umožnilo lepší výjezd z nádraží. Jedná se o komunikaci II/333, která dnes de facto funguje jako jeden z přivaděčů na dálnici D11 a je zde relativně velký provoz," řekl hejtman Martin Netolický, kterého zástupci Přelouče informovali také o stavu mostku v místní části Klenovka. „Mostek se nachází na silnici III. třídy přes Lipoltickou svodnici a již několik let je na něm omezen provoz na jednosměrný s maximální tonáží 10 tun. Vzhledem k tomu, že zde za poslední roky vyrostlo mnoho rodinných domů, tak budeme chtít řešit opravu tohoto mostku," sdělil hejtman Netolický.

Pardubický kraj ve městě zřizuje Gymnázium a grafickou střední odbornou školu, do které se snaží dlouhodobě investovat. „Poté, co v minulosti došlo ke sloučení gymnázia a odborné školy do jedné organizace, tak se v poslední době postupně snažíme ucelit oborovou skladbu na střední odborné škole. Máme zde unikátní a velmi kvalitní obory jako polygraf či fotograf. Vzhledem k tomu, že jsou to obory s přesahem mimo náš kraj, tak s tím souvisí také kvalitní zázemí pro ubytování studentů a rozšíření počtu lůžek až na 60 dětí. Tuto investici za 30 milionů nyní dokončujeme. Po dohodě s panem starostou město nyní vybuduje provizorní chodník, jelikož se v tomto prostoru bude dělat kanalizace. Následně bude řešen plnohodnotný chodník," uvedl radní Josef Kozel.

Starosta Šmíd se zajímal o aktuální stav pokračování příprav dalších úseků Labské cyklostezky, které jsou zařazené mezi projekty vybrané pro podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Žadatelem o dotaci v rámci těchto projektů je Svazek obcí Pardubická labská. Řeč byla také o připravované výstavbě, kdy má ve městě vzniknout v rámci soukromých developerských projektů vzniknout 180 a 210 bytových jednotek, což bude do budoucna klást zvýšené nároky na Kladenskou ulici.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj