Zájem o brownfieldy v Pardubickém kraji se zvyšuje. Revitalizaci pomáhá účinná spolupráce veřejného a soukromého sektoru

KRAJ – Zájem o stavby na brownfieldech v Pardubickém kraji se zvyšuje. Podle agentury CzechInvest se na jeho území v současnosti nachází 244 takových lokalit. Jejich úspěšné regeneraci mohou pomoci i dotační programy Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nedostatek vhodných a infrastrukturně připravených pozemků v kombinaci s rostoucím tlakem na udržitelnost investičních projektů kontinuálně zvyšuje zájem investorů o brownfieldové lokality, a to i v Pardubickém kraji. Podle dat agentury CzechInvest je více než 75 % evidovaných brownfieldů v soukromém vlastnictví, což je nejvíce ze všech krajů v republice. To je způsobené menším počtem velkých měst, která nemají tak velkou investiční sílu, aby si mohla dovolit brownfieldy na svém území odkoupit a začít s jejich revitalizací.

Do Národní databáze brownfieldů byly nedávno registrovány relativně velké brownfieldy na území krajského města – Masarykova kasárna nebo Stavební podnik. Do budoucna patrně přibude i areál pivovaru, který ukončil svou činnost v březnu tohoto roku. Ve srovnání s ostatními kraji jsou svou rozlohou brownfieldy na Pardubicku výrazně menší. Průměrně dosahují velikosti 1 ha, přičemž celorepublikový průměr je 3,1 ha a navíc téměř polovina evidovaných brownfieldů je bez zjištěné ekologické zátěže. Pardubický kraj má nespornou výhodu v tom, že nebyl zasažen důlní a těžební činností. Mnoho brownfieldů v kraji tak nepodléhá náročným procesům dekontaminace a sanace, které v řadě jiných případů brání rychlejší revitalizaci těchto území.

V Národní databázi brownfieldů, kterou agentura CzechInvest spravuje, je v Pardubickém kraji aktuálně evidováno celkem 244 lokalit o rozloze 233 hektarů. Revitalizaci brownfieldů na Pardubicku pomáhá také efektivní spolupráce mezi soukromým, veřejným nebo i neziskovým sektorem. "Zajímavou ukázkou je konverze areálu Automatických mlýnů v Pardubicích, který se proměňuje na zcela novou kulturně-společenskou městskou čtvrť. A právě u podobně velkých a technicky komplexnějších projektů stojí za to zvážit využití tzv. PPP projektů. Města se toho někdy obávají, nicméně v dlouhodobém horizontu přináší tato forma spolupráce mnoho benefitů. Hlavně při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb," říká Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře CzechInvestu pro Pardubický kraj.

CzechInvest kromě jiného radí městům při přípravě a financování veřejných projektů na brownfieldech. V loňském roce konzultovala 10 projektů obcí a měst na území kraje, mezi nimi bylo i město Ústí nad Orlicí, kde právě probíhá proměna bývalé textilní továrny Perla v moderní multifunkční centrum s galerií, kavárnou i atraktivním veřejným prostorem. Město nyní žádá o dotaci z Národní plánu obnovy, stejně jako obec Dašice, kde se plánuje obnova kasáren. Příkladem povedené revitalizace brownfieldů v kraji je také obec Biskupice, která loni získala titul Vesnice roku Pardubického kraje. Od roku 2011 investuje do rekonstrukce bývalého areálu JZD v blízkosti místního zámku. Celkem obec prozatím investovala finanční prostředky ve výši téměř 19 milionů korun, z toho 5,3 milionu poskytl Pardubický kraj.

Vzhledem k finanční náročnosti oprav se velké množství brownfieldů neobejde bez dotační podpory. Obce a města tak mohou využít například program Ministerstva průmyslu a obchodu, který umožňuje realizaci multifunkčních projektů. V opravených brownfieldech mohou obce vytvořit kanceláře nebo dílny pro místní firmy, stejně tak jako prostory pro drobné služby či restauraci. K dispozici jsou rovněž programy Ministerstva pro místní rozvoj.     

Zajímavé brownfieldové projekty v Pardubickém kraji

Perla Ústí nad Orlicí

 • proměněna bývalá textilní továrna Perla v Ústí nad Orlicí v multifunkční centrum s galerií, veřejně přístupným nádvořím, kavárnou a nezbytným zázemím
 • Role CI: konzultace projektu se zástupci města – zejména směrem k volbě a nastavení vhodných zdrojů financování
 • Žádá o dotaci z NPO, dosud (za 10 let revitalizace) realizováno bez státní dotace

Automatické Mlýny Pardubice

 • Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny prochází od roku 2016 proměnou na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť.
 • Ojedinělý příklad partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Na proměně celého areálu a přilehlých veřejných prostranství se podílí Nadace Automatické mlýny a nyní také Pardubický kraj i Statutární město Pardubice.
 • https://www.automatickemlyny.eu/
 • Dotace v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Nová Tesla

 • Bytový komplex na místě bývalé továrny Tesla Pardubice 
 • Projekt realizuje soukromý investor/developer Linkcity Czech Republic s.r.o.
 • https://www.novatesla.cz/
 • Není využita žádná dotace

Autor: David Hořínek
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: CzechInvest