Univerzita Pardubice se představí na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně

Pardubice – Bezmála dvě stovky oborů představí letos na veletrhu Gaudeamus v Brně zájemcům o studium Univerzita Pardubice. Pomůže jí v tom zcela nová expozice, ale také vlastní studenti ze všech sedmi fakult. Právě ti budou informovat návštěvníky o možnostech vysokoškolského studia v Pardubicích.

Maturanty v expozici osloví opět vysokoškoláci z jednotlivých fakult s hravými prvky oblečení v červenobílé kombinaci, které symbolizuje univerzitní barvy. Nabídnou jim základní informace o studiu a přijímacím řízení v akademickém roce 2023/2024, ale také výhody a vlastní zkušenosti, které jim studium právě v Pardubicích přineslo. 

Najdi svoji identitu. Heslo Univerzity Pardubice se propisuje novou expozicí a cílí na individualitu studentů i jejich budoucí spojení s alma mater. Už přímo na veletrhu maturanti dostanou možnost nechat stopu či vzkaz na univerzitní Zdi otisků, kde je čeká i soutěž. Univerzita Pardubice se zapojí také do každodenních živých vstupů nebo sekce Věda pro život. V ní nabídne praktickou zábavnou vědu prostřednictvím popularizátorů z Fakulty chemicko-technologické, Fakulty zdravotnických studií a Fakulty elektrotechniky a informatiky. Na zájemce opět čeká tradiční pardubický perník nebo perníkové capuccino a drobné dárky, které odkazují na Univerzitu Pardubice.

Další informace ke studiu zájemci najdou na speciálních stránkách – Studuj na UPCE.

Na letošním evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2022 se představí 341 univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Zastoupeny jsou také univerzity a vysoké školy z 13 zemí světa, kromě České republiky jsou mezi nimi např. instituce z Dánska, Velké Británie, Nizozemí, Švýcarska, Litvy, Německa, Irska, Francie, Belgie, Spojených arabských emirátů, Španělska a Slovenska. Veletrh se uskuteční na brněnském výstavišti v pavilonu V ve dnech 1. až 4. 11. 2022. Pro veřejnost bude otevřený denně od 8 do 16 hodin, v pátek 4. 11. od 8 do 14 hodin.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice