Tříkrálová sbírka 2020 na Pardubicku vynesla 1.207.054,- Kč…

Pardubicko – Oblastní charita Pardubice letos organizovala 20. ročník celostátní Tříkrálové sbírky v 72 obcích na Pardubicku a díky malým i velkým koledníkům a štědrosti dárců na dobré účely putuje celkem 1.207.054,- Kč.

Jak řekla ředitelka pardubické Charity Marie  Hubálková: „Jsme rádi za každý dar nejen v Tříkrálové sbírce, který nám pomůže rozšiřovat služby pro nemocné, seniory, rodiny v nouzi a další potřebné. Díky sbírce jsme v minulosti mohli například otevřít již třetí zařízení odlehčovacích služeb a díky dlouhodobé podpoře dárců můžeme poskytovat bezplatnou domácí hospicovou péči umírajícím a jejich rodinám.“

Část výnosu sbírky použije Charita ČR a Diecézní katolická charita Hradec Králové na humanitární účely doma i v zahraničí. Většina prostředků získaných v této sbírce však zůstává v regionu a podpoří Oblastní charitu Pardubice ve vybudování paliativní ambulance pro Domácí hospicovou péči a při rozšíření  Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny. 


POMÁHÁME LIDEM V NOUZI

Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se řídíme při naší každodenní práci, kdy poskytujeme služby především lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.

Více informací na www.pardubice.charita.cz

Zdroj a foto: Oblastní charita Pardubice

  •  
  •