Dotace místním knihovnám i muzeu K-S 14…

Pardubice – Rada Pardubického kraje navrhla dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v okresech Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí a Muzeu K-S 14 na Králicku. Konečné slovo bude mít únorové zastupitelstvo.

„Dotace putují do 420 místních knihoven prostřednictvím bývalých okresních měst, pro okres Pardubice pak přímo prostřednictvím Krajské knihovny v Pardubicích.  Prostředky jsou určené na nákup, zpracování a tvorbu výměnných knihovních fondů a na zlepšení s tím spojených služeb knihoven,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Navržená výše dotace pro knihovny činí 1,4 milionu korun pro Chrudim, 1,6 pro Svitavy a 1,9 pro Ústí nad Orlicí.

„Další krajská dotace je určena Vojensko-historickému klubu ERIKA Brno, který dlouhodobě buduje a ochraňuje odkaz našich předků a národních dějin v kraji. Postupně se mu podařilo vytvořit několik důstojných expozic, a to jak v objektu pěchotního srubu K-S 14 U Cihelny, tak na náměstí v Králíkách, kde vznikl Východočeský památník celnictví. Dotace navržená ve výši 200 tisíc korun bude využitá na materiál a služby spojené s ochranou propagací a údržbou tohoto kulturního dědictví,“ dodal Línek.

Na památník celnictví přispěl Pardubický kraj opakovaně už několika dotacemi. „Vojensko-historický klub ERIKA přispívá k zatraktivnění celého regionu Králicka a výborně doplňuje již existující aktivity věnované vojenské historii,” uvedl hejtman Martin Netolický, který dlouhodobě aktivity vojenských historiků v regionu podporuje. „Již samotné vybudování památníku celnictví byla podpořeno z krajského rozpočtu a jsem rád, že se nám v rámci tohoto projektu podařilo využít budovu přímo na náměstí, která dlouho čekala na svoji náplň,“ doplnil hejtman k projektu Východočeského památníku celnictví.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •