Policisté kontrolovali zda řidiči nepožili alkoholické nápoje nebo návykové látky…

KRAJ – Další dopravně bezpečností akce se uskutečnila v minulých dnech. Tentokrát se policisté zaměřili především na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek před jízdou i během jízdy.

Do této akce bylo v Pardubickém kraji nasazeno 142 jak dopravních, tak i pořádkových policistů, kteří zkontrolovali celkem 1006 vozidel. Ve 109 případech jsme zjistili porušení pravidel silničního provozu, a 8 z nich jsme oznámili k příslušnému správnímu orgánu. U 5 řidičů bylo zjištěno požití alkoholických nápojů a jeden řidič byl pod vlivem návykové látky.

Nejčastějším přestupkem byl u 29 vozidel jejich nevyhovující technický stav. Mezi další přestupky, kterých se řidiči dopustili, bylo nepoužití bezpečnostních pásů a překročení povolené rychlosti.  

Zdroj a foto: Policie ČR

  •  
  •