Objekt tzv. „karantény" karanténou nikdy nebyl…

Pardubice – Památkáři města se na svém odborném názoru ztotožňují se závěry Národního památkového ústavu a potvrdili, že objekt takzvané karantény nacházející se v ulici V Ráji čp. 2113, který byl občany a některými historiky považován za součást areálu C. a K. válečné nemocnice v Pardubicích z první světové války a který proto chtěli nechat prohlásit za nemovitou kulturní památku, nikdy karanténou nebyl. Přípravné práce na projektu DUKLA SPORTOVNÍ tak mohou pokračovat.

Válečná nemocnice na Dukle vznikla v letech 1914 až 1915 a fungovala až do roku 1919, přičemž dřevostavba, která by měla být podle některých občanů nyní prohlášena za nemovitou kulturní památku, byla dle vyjádření památkářů prokazatelně realizována mezi lety 1950 a 1954, nikoliv v době válečného konfliktu. Z historického hlediska proto lze předpokládat, že objekt zde byl postaven v souvislosti s výstavbou sídliště na Dukle a sportovního areálu, nejspíše jako zázemí areálu. Na tomto tvrzení se shodují jak památkáři z Národního památkového ústavu, tak odborníci z úseku památkové péče pardubického magistrátu.

„Dřevěný objekt způsobem založení na betonových tvárnicích neodpovídá způsobu založení staveb typu polních nemocnic a stejně tak parametrům těchto staveb neodpovídají ani půdorysové a hmotové rozměry dotčeného objektu. Ten přitom není zaznamenán ani na leteckých snímcích z roku 1937 a 1950," podotýkají Zdeněk Tobiáš a Karel Falhaur z úseku památkové péče Magistrátu města Pardubic. Podle jejich slov by magistrát po posouzení dřevěného objektu v ulici V Ráji čp. 2113nedoporučil tuto stavbu k prohlášení za nemovitou kulturní památku, jelikož nedopovídá památkovým kritériím pro zápis do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.

„S iniciátorem o zapsání objektu jako nemovité kulturní památky jsem se spolu s vlastníky z basketbalového klubu osobně sešel, abychom společně probrali fakta, která dokládají, že dřevostavba nikdy nebyla součástí areálu C. a K. válečné nemocnice. Vážím si toho, že uznal svůj krok jako unáhlený, dohodli jsme se, že navrhovatel svou žádost o zapsání objektu do Ústředního seznamu kulturních památek ČR stáhne a již tak učinil. Chci ubezpečit všechny sportovce, že nic nebrání v pokračování přípravných pracích na DUKLE SPORTOVNÍ. Jsme však připraveni hledat možnou formu a umístění připomínky C. a K. válečné nemocnice v městském obvodu pět, v této souvislosti jsem již oslovil pana starostu Rejdu," informoval náměstek primátora Jakub Rychtecký. Stejně tak pozitivně rozhodnutí o stažení žádosti vnímají i členové BK Pardubice.

Objekt tzv. „karantény" karanténou nikdy nebyl
« z 7 »

„Za Basketbalový klub Pardubice, který je majitelem dotčeného objektu v ulici V Ráji, bych především poděkoval pracovníkům úseku památkové péče Magistrátu města Pardubic a pracovníkům Národního památkového ústavu, kteří bleskurychle uvedli vše na pravou míru a potvrdili tak naše přesvědčení o tom, že nemovitost v majetku klubu není pozůstatkem vojenského lazaretu z počátku 20. století. DUKLA SPORTOVNÍ je pro náš klub zcela zásadní v dalším vývoji a směřování. Jsme rádi, že projekt nebude ničím brzděn a věříme, že se v blízké budoucnosti stane z projektu realita," podotýká za BK Pardubice manažer klubu Tomáš Urban.

Projekt DUKLA SPORTOVNÍ se připravuje již šestým rokem a proběhlo k tomu nespočet wokrshopů a veřejných jednání. V procesu prohlašování nemovitosti za kulturní památku se na zájmový objekt pohlíží jako na kulturní památku až do jejího prohlášení či neprohlášení za nemovitou kulturní památku. Do doby rozhodnutí MK ČR je omezeno nakládání s nemovitostí, tedy stavba nesmí být odstraněna. Proto bylo stažení žádosti pro město klíčové. „Máme již stavební povolení na první etapu včetně atletické haly a povolení odstranění stavby tohoto objektu. Je třeba pokračovat v dalších přípravných pracích. V této souvislosti je třeba vypořádat i majetkoprávní vztahy s vlastníkem objektu v ulici V Ráji čp. 2113, který je na pozemcích města. Na demolici není třeba spěchat, ale je třeba mít vše papírově vyřešeno a připraveno," vysvětlil primátor Martin Charvát s tím, že v této části areálu se počítá s nezbytným parkovacím zázemím pro halu a sektor vrhačské louky. Vybudování první etapy přitom zahrnuje rekonstrukci stávající basketbalové haly, vytvoření zázemí pro lékaře, fyzioterapii a regeneraci, vybudování nových šaten, dvorany, restaurace, vrhačské louky, atletické haly, parkovací plochy, centrální posilovny, zázemí pro úpolové sporty a její součástí také je propojení severní a jižní části areálu včetně kompletního technologického zázemí pro další fáze projektu, který by nejen Pardubicím, ale i celé ČR nabídl profesionální zázemí pro různá soustředění či národní a mezinárodní soutěže.

Další postup v projekčních pracích chtějí primátor spolu s náměstkem předložit zastupitelům na prosincovém jednání, neboť jednání s Národní sportovní agenturou dávají do budoucna naději a potenciál na výraznou dotační podporu. S ohledem na požadavky klubů působících v areálu je třeba realizovat první dvě etapy najednou, to jest včetně multifunkční haly pro basketbal, florbal, házenou a volejbal o kapacitě až 3700 diváků. „Projekt je vytvořen jako skládačka, což nám umožní vybudovat areál postupně a realizovat etapy na základě aktuálních potřeb města, klubů i svazů a vypsaných dotačních programů ze strany státu. Zástupcům klubů a sportovních svazů se jako nejideálnější řešení jeví vybudovat první a druhou etapu současně," objasnil další strategii náměstek Rychtecký s tím, že město musí být připravené na dotační výzvy v roce 2023 a dále.

C. a K. válečná Nemocnice Pardubice 1914 - 1915 | Zdroj: Archiv Východočeské muzeum Pardubice
« z 7 »

„Máme již podepsané memorandum o spolupráci s Českým atletickým svazem, Českou basketbalovou federací, Českým florbalem, Českým volejbalem, Českou házenou, Českou gymnastickou federací a Českým olympijským výborem, prostřednictvím memoranda projekt DUKLA SPORTOVNÍ podpořil také Pardubický kraj. Podpisem memoranda jsme tak ze strany sportovních svazů získali jasnou deklaraci týkající se samotného provozu a možné využitelnosti areálu například pro soustředění mládežnických reprezentací či konání evropských šampionátů a soutěží v juniorských kategoriích," shrnul obrovský zájem o projekt primátor Martin Charvát.

Sportovní areál na Dukle začal na konci roku 2017 měnit svoji podobu, kdy odstartovaly největší projekční práce v historii města Pardubic, které probíhají pod taktovkou slovenských architektů ze společnosti studený architekti. Ti přitom dokázali uspět v tvrdé celosvětové konkurenci v mezinárodní architektonické soutěži. Na základě požadavků budoucích uživatelů, tedy především zástupců sportovních oddílů a svazů, upravili architekti svůj soutěžní návrh tak, aby co nejvíce vyhovoval představám města. V areálu o výměře 77 000 metrů čtverečných bude vybudována atletická hala s dvousetmetrovým oválem, multifunkční sportovní hala, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty, posilovna a vnitřní běžecký okruh. Nafukovací hala by měla být přestavěna na halu pro míčové sporty a chybět by nemělo ani nové zázemí pro venkovní atletický stadion.

Zdroj: Magistrát města Pardubic a Památkáři Karel Falhaur, Zdeněk Tobiáš
Foto zdroj: Východočeské muzeum v Pardubicích a Český úřad zeměměřický a kartografický