Nezaměstnanost v Pardubickém kraji patří mezi nejnižší v republice

Pardubice – V sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje se setkali členové Rady Pardubického kraje s významnými zaměstnavateli v regionu, Úřadem práce a Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. Řeč byla o investičních aktivitách kraje, aktuálním vývoji na trhu práce, ale i o záměrech jednotlivých společností.

„Hromadné setkávání s významnými zaměstnavateli jsme zahájili ještě před koronavirovou pandemií, která však tuto novou tradici bohužel přerušila. Ačkoliv z hlediska investičních pobídek nemá kraj téměř žádné možnosti, tak můžeme být nápomocní například v rámci dílčích změn oborové skladby našich středních škol, jako jsme to již v minulosti na základě konkrétních návrhů zaměstnavatelů učinili například v Žamberku. Druhou oblastí jsou investiční záměry, u kterých bychom samozřejmě měli rádi informace, pokud by se jednalo o aktivity, které by následně měly vliv například na zatížení dopravní infrastruktury či na kapacity školského systému," řekl hejtman Martin Netolický, který informoval zaměstnavatele o aktuálním nastavení rozpočtu Pardubického kraje s vazbou na jednání o změně rozpočtového určení daní. „Bohužel jsme jako kraj dlouhodobě znevýhodněni v rámci nastavení rozpočtového určení daní oproti regionům, které jsou obdobně či dokonce méně lidnaté. Pokud by se podařilo nalézt kompromis, tak bychom z roku na rok měli získat o 900 milionů korun navíc, což by pro rozpočet kraje a investiční aktivitu například v oblasti silničního hospodářství byla velká vzpruha," uvedl hejtman, který také zmínil aktuální budování tří obchvatů Rokytna, Dašic a Kojic.

Na oblast silničního hospodářství a veřejné dopravy, která zaměstnavatele často také zajímá, navázal náměstek hejtmana Michal Kortyš, který vyzval zaměstnavatele, aby případně dávali podněty v případně časových poloh jednotlivých autobusových, ale také vlakových spojů. „Jsme samozřejmě připraveni velkým zaměstnavatelům vyjít vstříc v případě, že to bude alespoň trochu možné, mírně upravit polohy autobusových a vlakových spojů tak, aby co nejvíce navazovaly například na směny zaměstnanců," sdělil Michal Kortyš. Z úst náměstka pro oblast investic Romana Línka se zaměstnavatelé dozvěděli o největších investičních akcích kraje. „V současnosti patří Pardubický kraj mezi největší realitní vlastníky v regionu, ale také mezi významné investory do všech oblastí od dopravy přes zdravotnictví až po školství. Největší investicí v historii kraje je stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici," uvedl Línek, který má v gesci také oblast kultury.

Za aktivní spolupráci v rámci Burzy filantropie poděkoval radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „Burza filantropie je projektem, kterým se začínají inspirovat také ostatní kraje. Od roku 2011 bylo podpořeno 445 projektů neziskových organizací částkou přesahující 16 milionů korun od donátorů z firemního a veřejného sektoru. Věřím, že nám podnikatelé zachovají přízeň a budou pokračovat nejen v podpoře tohoto projektu, ale i v zaměstnávání hendikepovaných v rámci možností svých provozů," řekl Pavel Šotola.

O podpoře převážně malého a středního podnikání informoval přítomné zaměstnavatele radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr. „Z pohledu kraje se snažíme rozvíjet naší podporu nejen začínajícím podnikatelům, mimo jiné rozšiřováním aktivit podnikatelského inkubátoru po celém území kraje, současně se chceme mnohem více zaměřit na inovace a transfer znalostí výzkumného sektoru do praxe zdejších podniků. Intenzivnější spolupráce se proto rozvíjí také s Univerzitou Pardubice a celou řadou dalších partnerů,"seznámil v rámci setkání s krajskými aktivitami radní Valtr, na kterého navázal Alexandr Krejčíř, který hovořil mimo jiné o nákupu plynu a elektrické energie z hlediska kraje, který provádí centrální nákupy pro své organizace. „Dlouho jsme vyčkávali s nákupem elektrické energie a plynu, což samozřejmě ovlivňovalo také přípravy krajského rozpočtu. Vzhledem k nastavení stropu jsme následně mohli pro naše organizace zajistit celý roční předpokládaný objem a v případě plynu pak řešíme nákup na denním spotovém trhu," vysvětlil radní Alexandr Krejčíř.

Jednání se zúčastnil také radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Ten hovořil mimo jiné o odpadovém hospodářství či o likvidaci starých ekologických zátěží. „Na základě iniciativy našeho kraje vznikla v minulosti státní dotace, ze které se podařilo vyřešit problémy dlouho opomíjených ekologických zátěží v Boru u Skutče, v areálu Vitky v Brněnci, ale také sanace bývalých průmyslových areálů v Chrudimi či v Králíkách.  Jsme i nadále připraveni podpořit aktivity obcí při odstraňování starých ekologických zátěží, na které samy uplatní žádosti do operačního programu Životní prostředí v lokalitách, kde není znám anebo neexistuje původce znečištění. Podmínkou je zpracovaná analýza rizika a vydané prohlášení vodoprávního úřadu o havarijním stavu na povrchových nebo podzemních vodách," sdělil Miroslav Krčil.

S aktuální situací na trhu práce v Pardubickém kraji seznámil účastníky jednání ředitel krajské pobočky Úřadu práce Petr Klimpl. „V našem kraji se dlouhodobě z celorepublikového hlediska pohybujeme na velmi nízké úrovni nezaměstnanosti, a to i přes sezonní výkyv, a to především v okresech Svitavy a Chrudim. Aktuální míra nezaměstnanosti v kraji je 3,1 procenta s tím, že v evidenci máme přibližně 10 tisíc osob na 15 tisíc volných pracovních míst," řekl Petr Klimpl.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj