Kraj našel shodu s ochránci přírody. Neratovská alej se bude obnovovat na etapy

Pardubicko – Desítky let potrvá obnova neratovské aleje, která se nachází nedaleko Lázní Bohdaneč. Kraj, který spravuje silnici vedoucí alejí, a ochránci přírody došli ke shodě a našli způsob, jakým komunikaci opravit a obnovit stromořadí.

Neratovskou alejí vede úzká silnice, která je z obou stran lemována stromy. Ty jsou i stovky let staré. Kraj chce proto k rekonstrukci silnice a obnově stromořadí přistoupit citlivě. Kořeny stromů zvedají komunikaci a narušují také břehy Opatovického kanálu, významného středověkého vodního díla. „Při plánování rekonstrukce silnice a regenerace aleje jsme spolupracovali s odborníky z Mendelovy univerzity a s ochránci přírody. Společně jsme hledali nejlepší a nejcitlivější způsob, jakým situaci řešit. Obnova proto potrvá desítky let," uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Celá akce je rozplánovaná na několik etap a alej se bude průběžně dosazovat novými stromy. Před samotným kácením tak dojde k výsadbě nového stromořadí dubů letních. „Ta se stane v budoucnu součástí stromořadí podél silnice. Silnice se v tomto místě bude posouvat, a to s ohledem na ochranu souběžného Opatovického kanálu. Z tohoto důvodu dojde k vykácení některých stávajících stromů u silnice. Proto je nanejvýš důležité pro nové stromy připravit co nejlepší podmínky," uvedl Kortyš.

V první etapě se pokácí stromy, u kterých dendrologický výzkum ukázal nejhorší stav. Regeneraci aleje připravuje Mendelova univerzita v Brně. „Silnice se posune dále od Opatovického kanálu, aby neničila tuto významnou památku. Odsunutí a rozšíření silnice bude podstatně bezpečnější pro chodce i motoristy," uvedl projektant Jiří Stránský z projekce dopravních staveb. Alejí prochází silnice III/0361. Celková délka je necelých 1,2 kilometru. V první etapě, která je rozdělena na dva úseky, se bude provádět rekonstrukce mezi sjezdem k Rybničnímu hospodářství po centrum obce Neratov. První úsek v délce 382 metrů vede od sjezdu k Rybničnímu hospodářství až po výhybnu u hospody U Čochtana. Bude tam provedena kompletní rekonstrukce včetně výměny zemin v podloží. „Kryt silnice bude z asfaltového betonu. Odvodnění silnice bude jednak do stávajícího silničního přikopu, který bude reprofilován, a jednak do okolní zeleně ke vsaku. Opravovat se budou také propustky," uvedl Michal Kortyš. Druhý úsek vede od výhybny u hospody U Čochtana po centrum obce Neratov a měří 796 metrů. V tomto úseku dojde k rekonstrukci krytové vrstvy s lokálními sanacemi pokleslých krajů vozovky.

Stávající křižovatka silnic II/211 a III/0361 z Lázní Bohdaneč do Neratova bude přestavěna na okružní křižovatku, která zvýší bezpečnost a plynulost silničního provozu. V současné době probíhá inženýrská činnost zvlášť na pozemní komunikaci a zvlášť na sadové úpravy. Z aktuálních informací vyplývá, že první etapa silnice by mohla být stavebně povolena do prázdnin letošního roku a vegetační úpravy přibližně do konce prázdnin letošního roku.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj