Na Rychmburku nově uvidíte gotické oltáře z Chrudimi

Chrudimsko – Umění doby podobojí, Gotické oltáře z Chrudimi, tak se jmenuje nová expozice, která od tohoto týdne obohatí nabídku Hradu Rychmburk na Skutečsku. Hrad zpřístupnil teprve před třemi lety Pardubický kraj, když se z něj vystěhovaly sociální služby do vhodnějších prostor. Provozuje ho Regionální muzeum v Chrudimi, které díky příspěvku kraje připravuje každý rok nějakou novinku pro návštěvníky.

„Hrad byl sice obývaný, bylo tu ústřední topení a výtah, opravený krov, ale pro návštěvnické účely jsme museli přistoupit k řadě úprav. Každoročně dotujeme hrad částkou 5 milionů korun pro úpravy a nové expozice, které vznikají postupně. V sezóně jezdí do Předhradí i vlak a hrad začíná mít své pevné místo na turistické mapě kraje. Letos jeho areálem do této chvíle prošlo na 13 tisíc návštěvníků," říká náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Chrudim byla v 16. století centrem území

Chrudimský kraj patřil ve středověku k nejvýznamnějším regionům v rámci zemí Koruny české. Bohatě osídleným územím s městečky a hrady vedly obchodní stezky, přirozeným ekonomickým střediskem se stalo město Chrudim. Bohatá vrstva měšťanů utrakvistického vyznání se zde prosadila nejen v politických funkcích v městské radě, ale i jako objednavatelé uměleckých děl. Právě z počátku 16. století pochází většina z vystavených děl v expozici na hradě Rychmburk.

Ojedinělá sbírka umění doby podobojí

„Vystavené středověké oltářní nástavce byly původně určeny pro kostely v Chrudimi, během dalších staletí byly nahrazeny novějším vybavením. Ty, co se z dřívějších staletí dochovaly, se na přelomu 19. a 20. století staly součástí sbírek chrudimského městského muzea. Kolekce deskových maleb z Chrudimi je svým počtem a kvalitou provedení unikátní nejen v rámci regionu východních Čech, ale i celé České republiky. Význam sbírky násobí fakt, že oltářní retábly byly určeny výhradně pro utrakvistické (kališnické) publikum. Taková díla byla totiž s nástupem protireformace v 17. století hromadně ničena a nahrazována lépe vyhovujícími předměty," uvádí Klára Habartová, ředitelka muzea.

Pohled pod povrch

Expozice umožňuje také částečně nahlédnout pod povrch děl. Pomocí infračerveného světla, které proniká barevnými vrstvami, lze odhalit přípravnou kresbu. Podkresba je představena pomocí velkoformátových fotografií, na nichž lze pozorovat rozdíly oproti svrchní malbě či obdivovat suverénní autorský rukopis středověkého umělce.

Na zdech najdete i citáty Jana Husa:

„Pomni, synu, nač tělo výská, když červům krmě se chystá."
Jan Hus, O Desateru, Kostnice, březen 1415

„…vyznání úst bez víry není srdečné, ani víra bez vyznání není platná."
Jan Hus, Provázek třípramenný z víry, lásky, naděje…, 1412

Výstavu připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Návštěvnická sezóna nyní pokračuje o víkendech do konce října.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj