Městská policie Pardubice v době nouzového stavu. Děkujeme za pomoc vám, kdo pomáháte…

Pardubice – Strážníci Městské policie Pardubice v boji s onemocněním Covid-19 zatím výkon služby pro vás zajišťují bez dramatických omezení.  Nouzový stav byl v České republice vyhlášen 12. března letošního roku. Přijali jsme řadu opatření pro zajištění výkonu služby, ale stále zatím spoléháme pouze na vlastní síly. V tuto chvíli naše kolegyně z přestupkového oddělení pokořily hranici 1150 ušitých roušek. Tím je v dostatečném počtu zajištěno pokrytí potřeb městské policie pro výkon služby. Počáteční „startovací“ dodávku 150 kusů zajistilo pro strážníky obratem Východočeské divadlo Pardubice, kterému patří poděkování.

Velké díky také patří Statutárnímu městu Pardubice. To i přes tristní situaci na trhu ochranných pomůcek (které od 3. března rozhodnutím vlády již nebylo možné nakoupit) zajistilo 20 kusů ochranných polomasek a filtry s maximální třídou ochrany P3 dodávaných i pro vojáky americké armády. Tyto dýchací masky využívají strážníci výjezdových hlídek, kteří jsou nyní prioritně určeni k výjezdům k případům, kde je podezření na výskyt problémů s nákazou. K tomu jsou strážníci vybaveni i teploměrem, kterým mohou provést kontrolní měření v případě podezřelé osoby provést orientační měření.

Další velké poděkování pak patří dobrovolným dárcům z řad občanů a to nejen města Pardubice, kteří přispěli materiálem nebo pomocí. A to přes látky a další materiál na výrobu roušek, dodávky potravin, nápojů a ovoce až po obličejové štíty pro strážníky, kteří jsou v přímém výkonu služby na ulici.

V době, kdy usnesení Vlády ČR z 30. března přenáší na obce povinnost zajistit zřízení nouzového ubytování pro osoby podléhající karanténě, a jejich střežení zajistit silami městské policie, stále chybí ochranné pomůcky.
Nouzový stav na území republiky přitom platí již od 12. března. Doposud žádné ochranné pomůcky v podobě obleků, respirátorů či dalšího vybavení od státu Městská policie Pardubice neobdržela.

Naše opatření

Městská policie Pardubice přijala řadu opatření pro zachování potřebného výkonu služby. Kromě již dříve avizovaného uzavření přestupkového oddělení jsme rozdělili pracovní směny tak, aby se lidé z jednotlivých skupin na pracovištích nepotkávali. Počet strážníků v přímém výkonu byl s ohledem na tuto úpravu snížen. Byl omezen výkon pěší hlídkové služby tak, aby strážníci nebyli vystaveni riziku nákazy. Zavedena byla rovněž mimořádná hygienická opatření dle doporučení ministerstva zdravotnictví i Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. V pravidelných intervalech prochází vozidla, kanceláře i služebny dekontaminací s pomocí ozonového zářiče. Stejnému ošetření podléhají také uniformy a výstroj strážníků.

Zdroj a foto: Městské policie Pardubice

  •  
  •