Kraj podpoří hasičské oslavy či pořízení slavnostních praporů

KRAJ – Jedním z dlouhodobě vyhlašovaných dotačních programů Pardubickým krajem je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a zachování tradic na území kraje. Krajští radní na svém pondělním jednání schválili dotace v celkové výši 327 500 korun.

„Kromě finanční podpory na pořízení hasičských dopravních automobilů, cisteren či pořízení drobnějšího materiálního vybavení jako jsou ponorná čerpadla či zásahové obleky se snažíme pomáhat také s pořádáním celé řady akcí v oblasti integrovaného záchranného systému či ochrany obyvatelstva. Tradičně se jedná například o významná výročí sborů dobrovolných hasičů nebo příspěvek na pořízení slavnostního praporu a pamětní stuhy. To se týká například hasičů v Prosetíně, Čankovicích nebo ve Svatém Jiří. Celkově bude rozděleno 327 500 korun," uvedl hejtman Martin Netolický.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj