Kraj ocenil péči o tradiční lidovou kulturu i rozvoj památkové zóny v Ústí nad Orlicí…

Pardubice – Pardubický kraj pořádá na podzim tradiční setkání pracovníků v kultuře a památkové péči. Mimo jiné to je příležitost slavnostně vyhlásit spolu s komisí pro lidovou kulturu další držitele titulu Nositel tradice a ocenit jedno město za nejlepší uskutečněnou regeneraci městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny za minulý rok. Tím se nyní stalo Ústí nad Orlicí.

„Setkali jsme se tu s pracovníky z kulturní sféry nejen na předávání ocenění, ale také jsme diskutovali o projektech v oblasti kultury," uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „ Letos jsme získali s významnou evropskou dotací velmi důležitý nový depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích. Pracuje se na dalším evropském projektu na samotném Zámku Pardubice, rekonstrukcí prochází Portmoneum v Litomyšli a vypsali jsme soutěž na firmu, která zrekonstruuje Winternitzovy automatické mlýny pro Východočeskou galerii. Zanedlouho dokončíme stavební část rekonstrukce tří domů na Příhrádku pro Knihovní centrum U Vokolků a nové společenské zázemí právě získává Dům hudby. Hodláme se podílet na opravě Larischovy vily a letos opět vzrostly naše dotace pro památky a kulturu v kraji."

Pardubický kraj vede od roku 2013 Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury a od roku 2015 zapisuje Nositele tradic lidových řemesel.  Také letos se oba seznamy rozšířily, a to o zápis lanškrounského masopustu a podkováře Václava Ráliše.

Městský masopustní průvod v Lanškrouně

„Členové komise v případě tohoto kulturního statku vyzdvihli především skutečnosti, že došlo téměř před 20 lety k obnovení masopustního průvodu v Lanškrouně na základě historicko-etnografického výzkumu. Výzkum byl ztížen skutečností, že se jedná o oblast, v níž došlo po druhé světové válce k odsunu německého obyvatelstva, tradiční vazby uvnitř komunity byly zpřetrhány. Obnovení masopustního průvodu pomáhá k navázání na tradice regionu a vytváření povědomí sounáležitosti obyvatel," řekla etnografka Ilona Vojancová.

Kraj ocenil péči o tradiční lidovou kulturu i rozvoj památkové zóny v Ústí nad Orlicí
« z 5 »

Podkovář Václav Ráliš

Pardubická rodina Rálišů je již šest generací spjata s podkovářským řemeslem. Během posledních tří generací se muži zaměřili na kování a péči o kopyta závodních koní, později také na péči o kopyta koní s různým ortopedickým defektem. Dědeček pana Ráliše – Václav Ráliš (narozený roku 1894) se díky svým znalostem stal vyhledávaným podkovářem pro okolní šlechtické rody (Kinští, Nosticové), jejichž vášní byly závody na koních. Ing. Václav Ráliš se mezi koňmi a v podkovářské dílně pohyboval už jako malé dítě a postupně vše odkoukával od svého otce. V době, kdy měl absolvovat vyučení v tomto řemesle, došlo ke zrušení oborů, a proto zůstal u svého otce na zkušené a po letech mu bylo studium zpětně uznáno. Absolvoval stavební fakultu VUT v Brně a až do roku 1989 provozoval dílnu s otcem po zaměstnání. Od konce devadesátých let se věnuje podkovařině na plný úvazek. Věnuje se i koním s ortopedickými vadami. V současnosti je vyhledávaným podkovářem, jeho práci opakovaně vyžadují nejen naši, ale i zahraniční majitelé koní.

Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí se ucházelo o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPZ za rok 2018 díky tomu, že prakticky už od roku 1990 vrací historickou část města do dobré kondice plně v intencích památkové péče. V roce 2018 byla dokončena revitalizace centra městské památkové zóny. Opraveny jsou historické domy i sochařská výzdoba. Poslední novinkou byl vznik parku u kostela, o který město usilovalo už před více než 100 lety.  „Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie, který na místě bývalého hřbitova ožil, se stal průchozí spojkou směrem k divadlu i nádherným relaxačním místem. V letošní soutěži Stavba roku Pardubického kraje byl oceněn uznáním poroty," podotkl Roman Línek. 

Město velmi dobře spolupracuje s církví na opravě mnoha památek.  Dotacemi z památkové péče pomáhá i Pardubický kraj. Společně se podařila například obnova krovu a střechy kostela, celková obnova ohradní zdi v areálu za kostelem a další související práce i restaurování sochy Jana Nepomuckého.

Starosta Petr Hájek převzal z r rukou 1. náměstka hejtmana Romana Línka symbolický šek na 100 tisíc korun.  „Peníze využijeme v rámci programu obnovy městské památkové zóny, konkrétně na opravu omítky Hernychovy vily, která po deseti letech od své celkové rekonstrukce potřebuje dílčí drobné úpravy," uvedl starosta.

Zdroj a foto: Pardubický kraj