Každá rodina někdy potřebuje podporu a pomoc

KRAJ – Při ohrožení dětí kvůli nepříznivé sociální situaci v rodině se může jevit jako je nejjednodušší řešení je odebrat z rodiny. Pardubický kraj ale v programových dotacích podporuje mnohá podpůrná řešení, která mohou rodinnou situaci uklidnit, pokusit se ji zlepšit a odebrání dítěte se vyhnout. Jednu z organizací, která se tím zabývá, navštívil radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, aby zjistil, jak se to konkrétně daří a s jakými problémy se tu setkávají.

„Nejste na to sami!" říkají rodičům ze sociálně znevýhodněného prostředí v pardubické společnosti DaR – Centrum pro dítě a rodinu, která od roku 2015 navazuje  na službu Podpora rodiny společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. a nadále pokračuje v poskytování a rozvoji sociálních služeb pro rodiny s dětmi, služeb pěstounské péče, a v poradenských a vzdělávacích aktivitách. „Naším posláním je podporovat rodiny tak, aby mohly i v obtížných okamžicích svého života plnit všechny svoje funkce ve prospěch dětí. Nabízíme pomocnou ruku a podporu při překonávání nezdarů a překážek, hledáme spolu s rodinami jejich silná místa a zdroje, respektujeme jedinečnost každé rodiny a každé situace. Veškeré činnosti děláme se zřetelem na zájem dítěte," říká ředitelka Gabriela Chovancová.

Někdy stačí respekt a pomocná ruka

Člověk si teprve na konkrétních příkladech uvědomí, jak těžké to v některých případech rodiny a zejména ženy samoživitelky mají. Třeba žena, která je sama se čtyřmi malými dětmi, v obtížné finanční situaci a navíc trpí Crohnovou chorobou, logicky nezvládne všechno jako zdravý rodič z úplné rodiny. Právě v takových případech je pomoc na místě. „Chodíme do rodiny, děti i rodiče mohou chodit sem. Pro děti tu máme pravidelný klub, pro rodiče různé konzultace a programy. U nich doma jim pomáháme se naučit efektivně organizovat rodinný provoz, do budoucna by s tím mohl pomáhat i takzvaný rodinný asistent," vysvětluje paní ředitelka Chovancová. Řada maminek nemá, kdo by děti pohlídal, a tudíž si nemůže přivydělat, děti často mají problémy ve škole, maminky ani nemohou chodit na třídní schůzky, děti třeba nemají svého zubaře a problémy se na rodinu valí ze všech stran.

„Pro nás je nejdůležitější navázat s rodinou důvěryhodný vztah. Aby její členové neměli pocit, že je kontrolujeme, ale že naopak chceme pomoct. Můžeme zprostředkovat potravinovou pomoc, charitativní šatník, doučování za pomoci dobrovolníků, sháníme lékaře, ale hlavní je morální opora rodin, posílení sebehodnoty maminek a jejich důvěra v možnou změnu. Mnohdy jsme totiž první, od koho dostanou respekt, kdo je vyslechne a kdo jim věnuje čas," dodává Gabriela Chovancová.

Dospívající hůře řeší problémy

Radní Pavel Šotola se zajímal také o práci s dospívajícími, u kterých v poslední době strmě narostl počet psychických problémů a řešení je kvůli celostátnímu nedostatku dětských psychiatrů často složité. „Mnohem jednodušší je podle odborníků těmto problémům u dětí a mladých lidí předcházet. Proto mě potěšilo, že v DaRu chtějí zahájit inovativní projekt na podporu duševní pohody dospívajících od 14 do 18 let. Z jejich analýzy vyplývá, že mladí lidé v tomto věku se o svých problémech nechtějí bavit s rodiči a často ani s učiteli. Jejich důvěru si získávají školní psychologové, ke kterým mohou jít anonymně a řešit s nimi své záležitosti, ale také pracovníci služeb pro ohrožené děti, se kterými mají děti vztah. To je oblast, kterou také podporujeme v našem dotačním programu Pardubický kraj pro rodinu," uzavřel návštěvu Pavel Šotola.

V tuto chvíli mohou dětem pomoci různé aplikace v telefonu, jako je například Nepanikař, první pomoc zdarma při psychických potížích. Ta obsahuje moduly jako deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, poruchy příjmu potravy a také kontakty na odbornou pomoc.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj