Za rok 2018 řešila Policie ČR celkem 4348 nehod. Jaká je nejčastější příčina?

Pardubice – Policie ČR v Pardubickém kraji v roce 2018 šetřila celkem 4348 nehod, při kterých bylo 33 osob usmrceno, 142 osob těžce zraněno a 1537 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 251,42 mil. Kč.

Na dopravní nehodovosti v Pardubickém kraji se za poslední roky projevuje nárůst intenzity dopravy na páteřních komunikacích, která byla zaznamenána při sčítání dopravy v roce 2016 oproti roku 2010. V kraji stále chybí komunikace dálničního typu pro tranzit západ-východ, což se projevuje zejména na přetížené silnici I/35, ale i dalších silnicích prvních tříd, na kterých za rok 2018 zemřelo při dopravních nehodách 17 osob. To je cca 50% všech usmrcených osob v kraji, kterých bylo za loňský rok 33. Oproti roku 2017 je to nárůst o 3 usmrcené osoby. Od roku 2010 s větším objemem intenzity dopravy dochází k pozvolnému růstu počtu dopravních nehod celkem (šetřených policií) a s tím spojeným nárůstem počtu lehce zraněných osob.

Nejčastější příčinou dopravních nehod zůstává nesprávný způsob jízdy (2127 nehod, při kterých zemřelo 12 osob). Nejtragičtější příčinou je nepřiměřená rychlost, kdy při 689 nehodách zemřelo 15 osob. Za zmínku též stojí, že větší počet nehod je prošetřován v obci, nicméně k 28 úmrtím došlo při nehodách mimo obec. U 269 nehod byl zjištěn alkohol, z toho 171 případů v hodnotě nad 1,5 promile.

V porovnání s rokem 2017 je nárůst je zaznamenán ve všech kategoriích

• počet nehod o 378, tj. o 9,5 %,
počet usmrcených o 3 osoby, tj. o 10 %,
počet těžce zraněných o 2 osoby, tj. o 1,4 %,
počet lehce zraněných o 71 osob, tj. o 4,8 %,
odhad hmotné škody o 17,56 mil. Kč, tj. o 7,5 %.

Zdroj a ilustrační foto: Policie ČR

  •  
  •