Z Domova na zámku Bystré se 24 klientů stěhuje do nových domků…

Pardubice / Polička – Příspěvková organizace Pardubického kraje, Domov na zámku Bystré, slavnostně otevřela čtyři nové domácnosti pro 24 uživatelů pobytové sociální služby. Nové domovy najdou lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory, ve dvou dvojdomech Poličce a v Bystrém.

Slavnostního otevření se za investora zúčastnili radní Pavel Šotola, Hana Štěpánová a Bohumil Bernášek. „Konec letošního léta je v této oblasti pro náš kraj velmi radostný, otevíráme totiž nové bydlení pro klienty ze tří našich domovů sociální péče pro zdravotně postižené,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „V Bystrém je naším cílem do dvou let úplně opustit zámek, který pro tyto účely není vhodný. Chceme, aby lidé mohli žít v běžné domácnosti s ohledem na své soukromí a potřeby, což velká zařízení zejména v historických objektech neumožňují.“

Domov na zámku Bystré přikročil ke změnám způsobů poskytování péče už v roce 2010 a pomalu se blíží do finále. Velký pokrok umožnily zejména evropské fondy. „Celkové náklady na dva nové domy včetně vnitřního vybavení činily 41,5 milionu korun. Z evropských fondů bylo hrazeno 85 procent finančních prostředků, Pardubický kraj se podílí deseti procenty a ze státních prostředků bylo hrazeno pět procent,“ upřesnila Hana Štěpánová.

Z Domova na zámku Bystré se 24 klientů stěhuje do nových domků
« 1 z 7 »

 Dva nově postavené domy budou sloužit klientům s nejtěžším postižením, s nejvyšší mírou podpory. Tomu odpovídá i vybavení. „V domech jsou dispozici pečovatelská lůžka s variabilním nastavením výšky a variabilitou polohování, pro snazší manipulaci s imobilními klienty a pro jejich vyšší komfort je k dispozici zvedák a v každé domácnosti polohovací vana,“ sdělil ředitel Ivo Musil. Domy jsou bezbariérové, klienti mají k dispozici velkou terasu, zahradu, jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj a prostorný obývací pokoj. V domě je rovněž zázemí pro personál, který poskytuje podporu klientům každému jednotlivě na míru.

Klienti se do domácností budou stěhovat 3. a 4. září.  V domech, z nichž každý má dvě samostatné domácnosti pro šest lidí, už na ně bude čekat vybavení, které je z části hrazeno z projektu a z části využívá starší, ještě funkční nábytek.  Projekt přinese do života obyvatel domova velké změny. Nesporným přínosem je více soukromí, menší izolovanost a zapojení do širší komunity v sousedství a v mnoha případech i lepší dopravní dostupnost rodinných příslušníků.  Zároveň dojde k rozšíření sítě sociálních služeb na Poličsku.

„Zároveň se začátkem letošního školního roku přestáváme využívat také prostory na zámku Bystré pro naši Speciální základní školu, která přechází do Poličky. Všichni žáci z „Domova“ tam budou mít zajištěnou dopravu,“ dodal radní pro školství Bohumil Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •